پریکاردیت حاد

تقریبا همه بیماران دچار پریکاردیت حاد درد قفسه سینه دارد به سبب انکه تنها قسمت تحتانی سطح خارجی میوکارد به درد حساس است بیشتر درد احتمالا" ناشی از التهاب پلورای دیافراگماتیک مجاور است .

درد در پریکاردیت حادI. سه نوع درد ممکن است در پریکاردیت حاد روی دهد .
A. درد پلوریتیک شایع ترین نوع است .
B. ممکن است درد ثابت , شدید پشت جناغ با شروع ناگهانی که درد انفارکت میوکارد را تقلید کند روی می دهد .
C. نادرترین نوع دردی است که در نوک قلب همزمان با هر ضربه قلب احساس می شود .

II. خصوصیات درد پریکاردی
A. درد به طور شایعی تیز است به طور طبیعی با تنفس عمیق , چرخاندن تنه , بلع یا خمیازه کشیدن افزایش می یابد مانورهایی که اثری بر درد انفارکت میوکارد ندارند .در وضعیت دراز کشیده به پشت اغلب بدتر می شود و گاهی اوقات با قائم نشستن و خم شدن به جلو تسکین می یابد .
B. درد به طور بسیار شایعی در منطقه پریکوردیوم واقع می شود و به گردن یا شانه و بازوی چپ انتشار می یابد .

تشخیص پریکاردیت حادI. صدای مالش پریکارد در معاینه مهمترین یافته وجود صدای مالش پریکارد برروی پریکوردیوم است صدای مالش اغلب بسیار گذرا است ولی ممکن است باقی بماند و حتی برای هفته ها ادامه یابد به طور کلاسیک کیفیتی سطحی و خصوصیتی مانند رنده کردن یا خراشیدن دارد ممکن است دارای اجزای سیستولیک ,دیاستولیک و پیش سیستولی باشد .با تنفس عمیق تشدید می شود و ممکن است تنها در موقعیت های خاص بدن مانند نشستن یا به جلو خم شدن بیمار شنیده شود .مالش پریکاردی اغلب کیفیتی بسیار متغیر از دقیقه ای به دقیقه ای دیگر یا از ساعتی به ساعت دیگر دارد .زمانی که صدای مالش به سیستول یادیاستول محدود است ممکن است با یک سوفل قلبی اشتباه گرفته شود معاینات مکرر معمولا" افتراق را روشن می سازد زیرا صدای مالش خصوصیت رفت و برگشتی دارد یا نا پدید می گردد.


II. افیوژن پریکارد.پریکاردیت حاد اغلب با افیوژن پریکارد همراه است نشانه های فیزیکی به میزان مایع و در صورت وجود تامپوناد به سرعت تجمع مایع بستگی دارد نشانه های افیوژن پریکارد شامل افزایش ناحیه ماتیته قلبی و بم شدن صداهای قلب میباشد نشانه های تامپوناد شامل کاهش فشار سیستولیک همراه با فشار نبض باریک , تاکی کاردی , نبض متناقض و افزایش فشار وریدی جوگولار در طی دم هستند .اکوکاردیوگرافی به عنوان ساده ترین , بی خطر ترین , و دقیق ترین روش برای تشخیص افیوژن پریکارد تکوین یافته است .


III. تغییرات الکتروکاردیوگرافیک .تشخیص الکتروکاردیوگرافیک پریکاردیت حاد به طور اولیه بر وجود تغییرات متوالی در قطعات S-T و امواج T در اشتقاق های متعدد استوار است ناهنجارهای QRS که مشخصه انفارکت میوکارد است .وجود ندارد .ولتاژ پایین و تناوب الکتریکی ممکن است در صورت زیاد بودن حجم افیوژن روی دهد .ریتم قلبی معمولا" تاکی کاردی سینوسی است ولی آریتمی های دهلیزی ممکن است روی دهند انحرافات قطعه P-R گاهی دیده می شود .


IV. تشخیص افتراقی پریکاردیت حاد و انفارکت میوکارد.به سبب تشابه درد و گاهی یافته های یکسان در ECG افتراق میان پریکاردیت حاد و انفارکت میوکارد ممکن است دشوار باشد .نکات ذیل ممکن است کمک کننده باشند :


A. وجود جزء پلوریتیک درد به نفع پریکاردیت است .


B. شکل گیری امواج Q پاتولوژیک در ECG تنها در انفارکت میوکارد روی می دهد .
C. ناهنجاری های قطعه S-T در پریکاردیت به نسبت انفارکت گسترده تر است

در صورت بالا رفتن قطعه S-T در پریکاردیت ممکن است مقعر به سوی بالا باشد در حالی که تغییرات محدب بیشتر با انفارکت مطابقت دارند تغییرات اینه ای S-T معمولا" در اشتقاق های اندام ها دیده نمی شود ولی به طور شایعی در انفارکت وجود دارد در پریکاردیت امواج T معمولا" معکوس نیستند تا زمانی که قطعه S-T ایزوالکتریک است در انفارکت در همان زمانی که قطعه S-T هنوز بالا است امواج T شروع به معکوس شدن می کنند .


D. افزایش انزیم سرمی در پریکاردیت حاد وجود ندارد یا بسیار اندک است .


E. صدای مالش پریکارد ممکن است در هر وضعیتی روی دهد ولی با احتمال بسیار کمتری در انفارکت شنیده می شود .


F. افیوژن های حجیم پریکارد تنها در پریکاردیت روی می دهد .

سایر علل درد طول کشیده قفسه سینهپنوموتوراکس , آمفیزم مدیاستینال , پانکراتیت حاد , کله سیستیت حاد , بیماری پپتیک و زخم سوراخ شده گاهی ممکن است درد شدید قفسه سینه ایجاد کنند معمولا" علایم موضعی ,نشانه ها ,بررسی های رادیو گرافیک و یافته های ازمایشگاهی اطلاعات لازم را برای تشخیص صحیح تامین می کنند .

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک قلب وعروق اصفهان (کلینیک واریس اصفهان وفوق تخصصی قلب وعروق) دکتر هادی زاده (۵ و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱
تماس بگیرید،
یا عبارت @nobattt رادرتلگرام سرچ کنید.

1581
0 0