هیپرتانسیون دیاستولیک (پرفشاری خون دیاستولیک)

ارزیابی مقدماتی
بررسی مقدماتی در بیماران دارای هیپرتانسیون با سه هدف انجام می گیرد : a) شناسایی عوارض سیستمیک هیپرتانسیون
b) دستیابی به یک تشخیص اتیولوژیک در صورت امکان و
c ) غربالگری حدود کمتر از 10 % بیماران هیپرتانسیو که دارای انواع بالقوه درمان پذیری بیماری هستند
فبعضی بررسیهای در هر بیمار دارای هیپرتانسیون ضروری است .در شرایط ایده ال هر بیمار هیپرتانسیو باید تحت بررسی های جامعی به جای بررسی محدود مقدماتی خلاصه شده در پاراگراف های بعدی قرار گیرد هر چند درجه ای از انتخاب مورد نیاز است زیرا بودجه پرسنل و تسهیلات کافی برای ارزیابی کامل هر بیمار دارای هیپرتانسیون در دسترس نیست علاوه بر ان غربالگری برای علل شایع هیپرتانسیون (فشارخون بالا) قابل درمان معمولا" می تواند بر اساس زمینه های بالینی با روش ساده صورت گیرد .

بررسی های پایه ای محدوددر بیماران دارای هیپرتانسیون پایدار خفیف یا متوسط که بعد از سن 35 سالگی اغاز شده است بسیاری از متخصصین معتقدند که ارزیابی مقدماتی رضایت بخش باید به موارد زیر محدود شود :


I. هماتوکریت
II. ازمایش ادرار
III. کراتی نین سرم یا BUN
IV. پتاسیم سرم
V. الکتروکاردیوگرام

سایر ازمونهای مفید شامل تصاویر قفسه سینه و CBC .بررسی های بیو شیمیایی است .


بررسی های پایه ای جامع
I. آزمایش های ادرار برای غربالگری بیماری کلیوی دزونزاد .ادرار معمولا" هیچ گونه ناهنجاری در هیپرتانسیون اساسی یا رنوواسکولار و در آلدوسترونیسم اولیه نشان نمی دهد مگر انکه هیپرتانسیون شدید باشد که در این صورت ممکن است پروتئین اوری خفیف یا هماتوری میکروسکوپی وجود داشته باشد از سوی دیگر بیماری کلیوی اولیه بدون پروتئین اوری و برخی اختلالات سدیمان ادراری نادر است .


II. کشت ادرار و بررسی های سنجش حساسیت برای شناسایی باکتری اوری همراه با پیلونفریت .


III. ارزیابی بیوشیمیایی شامل موارد زیر:


A. الکترولیت های سرم برای شناسایی هیپوکالمی و آلکالوز ناشی از الدوسترونیسم اولیه , سندرم کوشینگ یا سایر بیماری ها .


B. BUN و کراتی نین برای غربالگری اختلال واضح عملکرد کلیه
C. اسید اوریک سرم برای شناسایی هیپراوریسمی نقرس یا نفروپاتی نقرسی همراه


D. قند خون 2 ساعت پس از غذا یا ازمون استاندارد تحمل گلوکز برای شناسایی دیابت ملیتوس یا عدم تحمل کربوهیدرات ناشی از عللی همانند فئوکروموسیتوما , الدوسترونیسم اولیه یا سندرم کوشینگ


IV. سنجش وانیلیل مندلیک اسید ادرار برای غربالگری فئوکروموسیتوما


V. سنجش N – هیدروکسی کورتیکواستروئید برای غربالگری سندرم کوشینگ
VI. الکتروکاردیوگرام برای یافتن شواهدی از بزرگی بطن و دهلیز چپ و سایر ناهنجاری های ناشی از اسیب میوکارد به سبب بیماری عروق کرونر همراه نیز ممکن است یافت شوند .


VII. تصاویر قفسه سینه برای تخمین اندازه قلب شناسایی عوارض ریوی یا تشخیص کوارکتاسیون ائورت IVP 


VIII.  با توالی سریع در شناسایی بیماری یک طرفه پارانشیم کلیه , ضایعات عروق کلیوی , بیماری پلی کیستیک یا پیلونفریت کمک کننده است .نتیجه طبیعی از تشخیص هیپرتانسیون اساسی حمایت می کند .


IX. ارتریوگرافی کلیوی ممکن است در ارزیابی هیپرتانسیون رنوواسکولار و تعیین درمان مناسب مفید باشد .


X. در بیمارانی که داروهای ضد فشار خون مصرف نمی کنند ارزیابی رنین و ازمون کاپتوپریل خوراکی به عنوان روش های غربالگری هیپرتانسیون عروقی کلیوی در مطب مطرح شده است اسکن اولتراسکونیک و آنژیوگرافی رزونانس مغناطیسی به عنوان ازمون های غربالی برای هیپرتانسیون عروق کلیوی بیش از حد غیر قابل اعتماد هستند .

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک قلب وعروق اصفهان (کلینیک واریس اصفهان وفوق تخصصی قلب وعروق) دکتر هادی زاده (۵ و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱
تماس بگیرید،
یا عبارت @nobattt رادرتلگرام سرچ کنید.

1349
0 0