هیپرتانسیون (فشارخون بالا) وهیپوکالمی (کاهش پتاسیم خون):

اگر میزان پتاسیم سرم پایین یا مرزی باشد بررسی اضافی برای علل احتمالی هیپوکالمی و هیپرتانسیون(فشارخون بالا)(پرفشاری خون) توصیه می شود .برای اهداف بالینی اگر موارد هیپرتانسیون اساسی درمان شده با دیوریتیک ها یا سایر داروهای تهی کننده بدن از پتاسیم حذف شوند شایع ترین علت هیپوکالمی در بیماران هیپرتانسیو الدوسترونیسم اولیه است هیپرپلازی قشر ادرنال و سایر سندرمهای نادر اختلال عملکرد قشر ادرنال علل ناشایع هیپوکالمی در بیماران دارای هیپرتانسیون هستند .

اتیولوژیI. هیپرتانسیون اساسی همراه با موارد زیر :
A. استفراغ و اسهال
B. درمان با دیورتیک
C. قرص های ضدبارداری خوراکی یا درمان با استروژن
D. درمان با استروئید
II. بیماری کلیوی
A. هیپرتانسیون تسریع شده یا بدخیم
B. هیپرتانسیون رنوواسکولار
C. نفروپاتی های از دست دهنده پتاسیم مانند پیلونفریت مزمن
D. تومور کلیوی ترشح کننده رنین
E. سندرم لیدل


III. اختلال عملکرد قشر آدرنال


A. الدوسترونیسم اولیه


1. ادنوم تولید کننده الدوسترون
2. هیپرپلازی کورتیکال


B. سندرم کوشینگ و سندرم ترشح نابجای ACTH
C. افزایش بیش از حد درونزاد مینرالوکورتیکوئید
D. تجویز برونزاد مینرالوکورتیکوئیدها
E. الدوسترونیسم کاذب سندرم مصرف بیش از حد شیرین بیان

رویکرد تشخیصی
اولین گام تعیین این مساله است که از دست رفتن پتاسیم نتیجه مکانیسم های کلیوی است یا خارج کلیوی .دفع خارج کلیوی پتاسیم به اسانی با تابلوی بالینی مشخص می شود و با درمان جایگزینی با نمک های پتاسیم قابل اصلاح است از سوی دیگر اگر دفع پتاسیم کلیوی باشد ممکن است دیورتیک های بیماری کلیوی پارانشیمی یا عروقی , الدوسترونیسم اولیخ یا سایر فرمهای نادر اختلال عملکرد قشر ادرنال مسوول باشند .قبل از اقدام به بررسی های ازمایشگاهی اضافی بهتر است که شرح حال و معاینه فیزیکی برای یافتن سرنخ های تشخیصی دوباره بررسی گردد.


شرح حالI. درباره علل احتمالی از دست رفتن پتاسیم به طور خاص پرسش کنید ایا بیمار دیوریتیک , ملین , استروئید , استروژن , قرص های ضد بارداری خوراکی مصرف می کرده است ؟ ایا سابقه ای از استفراغ یا اسهال وجود دارد ؟ ایا دریافت و مصرف پتاسیم کاهش یافته ایت ؟


II. اطمینان یابید که بیمار شیرین بیان مصرف نمی کند زیرا اسید گلیکیریزیک موجود در شیرین بیان ممکن است عمل الدوسترون را با تولید هیپرتانسیون , الکالوز و مهار کردن فعالیت رنین ولی با ترشح اندک الدسترون تقلید کند اندازه گیری دفع ادراری آلدسترون میان الدوسترونیسم اولیه و سندرم مصرف مزمن شیرین بیان افتراق می گذارد .


IV. از بیمار در مورد اینکه رژیم کم نمک داشته است یا نه پرسش کنید زیرا محدودیت نمک ممکن است هیپوکالمی ناشی از آلدوسترونیسم اولیه را مخفی سازد .


معاینه فیزیکیI. در آلدوسترونیسم اولیه رتینوپاتی معمولا" خفیف است درجه I یا II و ادم وجود ندارد .


II. علامت تروسو یا چوستک مثبت در یک بیمار هیپرتانسیو درمان نشده مدرک احتمالی هیپرآلدوسترونیسم است .


III. عدم وجود بروئی شکمی نشانه مهمی است که بیشتر به نفع الدوسترونیسم است تا هیپرتانسیون رنوواسکولار.


IV. مانور والسالوا در الدوسترونیسم اولیه افزایش بیش از حد هیپرتانسیون و برادی کاردی یافت شده در سایر انواع هیپرتانسیون را ایجاد نمی کند .

1615
0 0