نبض دو ضربه ای

نبض bisferiens نبضی دو ضربه ای است که هر دو قله ان در طی سیستول روی می دهد موج اولیه یا موج دق سریع و قوی است موج دوم یا جاری نسبت به موج دق آهسته تر بالا می رود و ارتفاع کمتری دارد نبض دو ضربه ای با شیوع بالایی در ترکیب تنگی و نارسایی دریچه آئورت روی می دهد ولی ممکن است در نارسایی خالص دریچه آئورت نیز رخ دهد نبض دو ضربه ای همچنین برای تنگی زیر آئورتی هیپرتروفیک ایدیوپاتیک اختصاصی است .

نبض دیکروتیک
نبض دیکروتیک نبضی دو قله ای است که در ان موج ابتدایی در طی سیستول و موج نهائی (دیکروتیک) در طی دیاستول روی می دهد در برخی انواع تب به طور قابل توجهی در تب تیفوئید و گاهی اوقات در نارسائی خفیف یا متوسط دریچه آئورت رخ می دهد .

نبض متناوب
نبض متناوب وضعیتی است که در ان امواج نبض در جریان ریتمی منظم متناوبا" قوی و ضعیف هستند ممکن است با لمس اشکار شود ولی به طور دقیق تر با دستگاه فشار سنج تعیین می شود .برای شناسایی نبض متناوب کاف فشار خون به سرعت تا فشاری بیشتر از فشار سیستولیک باد می شود سپس به اهستگی تا هنگامی که صداها برای اولین بار شنیده شوند تخلیه می گردد در این نقطه ضربات با سرعتی معادل نصف سرعت ضربان قلب شنیده می شوند هنگامی که کاف به میزان بیشتری تخلیه می شود سرعت دو برابر می گردد .ممکن است در شدت ضربانات قوی و ضعیف تفاوت وجود داشته باشد نبض متناوب را تنها در صورت منظم بودن ضربان قلب می توان تشخیص داد اغلب با نشستن یا ایستادن بیمار تشدید می شود در موارد شدید ممکن است بر روی شریان های رادیال و سایر شریان های محیطی قابل لمس باشد .

نبض متناوب عملا" برای نارسایی بطن چپ تشخیصی است و به طور شایعی با ریتم گالوپ بطنی همراه است .هرچند ممکن است گاهی اوقات در طی یا پس از تاکی کاردی حمله ای در قلبی که علی رغم این مساله سالم است روی دهد .نبض متناوب باید از بیژمینی ایجاد شده توسط سیستول های پیشرس افتراق داده شود .در نبض متناوب فواصل میان ضربات قوی و ضعیف برابر است در بیژمنی خارج سیستولی ضربانات طبیعی قوی پس از وقفه ها دنبال می شوند که به سیکل های بطنی متناوبا" کوتاه و بلند منجر می شود .

نبض متناقض
نبض متناقض وضعیتی است که در ان افت فشار سیستولیک در حین دم بیشتر از 10mmhg باشد حداکثر مقدار طبیعی در طی دم ارام برای شناسایی نبض متناقض کاف را به سرعت تا فشاری بیشتر از فشار سیستولیک باد کرده و سپس به اهستگی ان را تخلیه می کنند تفاوت میان فشارهای سیستولیکی که در انها صداها برای اولین بار فقط هنگام بازدم و سپس در طی بازدم و دم هدو شنیده می شوند اندازه نبض متناقض بر حسب میلی متر جیوه می باشد دم عمیق ممکن است 10 تا 15 میلی متر در فشار سیستولیک یک فرد سالم تغییر ایجاد کند ولی سبب ناپدید شدن نبض رادیال نمی شود بنابراین ناپدید شدن نبض رادیال در هنگام دم عمیق مطرح کننده نبض متناقض قابل توجه است .

نبض متناقض کلاسیک در تامپوناد قلبی و پریکاردیت فشارنده روی دهد ولی ممکن است در بیماری انسدادی مزمن راههای هوایی و گاهی اوقات در کاردیومیوپاتی یا شوک نیز یافت شود نبض متناقض ایجاد شده توسط پریکاردیت فشارنده یا تامپوناد قلبی گاهی اوقات با افزایش فشار وریدی در طی دم نشانه کوسمول همراه است در حالی که نبض متناقض به علت بیماری ریوی معمولا" افزایش فشار وریدی در طی بازدم را نشان می دهد .

اختلاف نبض و فشار بین اندام فوقانی و تحتانی
به طور طبیعی فشار خون سیستولیک در پاها با یک کاف استاندارد حدود 20 تا 40 میلی متر جیوه بیشتر از دست ها است .با یک کاف بزرگ 18 سانتی متری فشار خون سیستولیک در اندام های تحتانی حدودا" برابر اندام های فوقانی است .یک کاف بزرگ برای اندازه گیری فشار خون در پاها نسبت به یک کاف استاندارد از دقت بیشتری برخوردار است نبض فمورال کاهش یافته یا تاخیری یافته ای کلاسیک در کوآرکتاسیون آئورت است .

کاهش نبض فمورال همچنین ممکن است به سبب بیماری انسدادی در قسمت انتهایی آئورت یا شریان های ایلیاک دیسکسیون آئورت یا آنوریسم آئورت شکمی روی دهد کاهش یا ناپدید شدن نبض های پوپلیتئال و پایی به همراه حفظ خوب نبض های فمورال نشان دهنده بیماری انسدادی شریان های محیطی است .

اختلاف نبض و فشار بین دست ها
به طور طبیعی اختلافی کمتر از 15 میلی متر جیوه در فشار خون سیستولیک میان دو بازو وجود دارد شایع ترین علت نبض های رادیال نابرابر شریان رادیال منحرف است اختلاف نبض و فشار بین بازوها همچنین ممکن است ناشی از علل دیگری باشد .

I. بیماری اکتسابی
A. سندرم دزدی ساب کلاوین
B. سندرم قوس آئورت (بیماری بدون نبض , سندرم تاکایاسو )
C. سندرم دهانه خروجی توراکس
D. ترومبوز شریانی و آمبولی
E. آنوریسم آئورت توراسیک
F. دیسکسیون آنوریسم
G. شریان بازویی غیر قابل فشار
H. بیماری مادرزادی
I. کوآرکتاسیون آئورت
J. تنگی فوق دریچه ای آئورت در بیشتر 50%موارد

اختلاف فشار میان

بازوها بیشتر از 20 میلی متر جیوه است و فشار در بازوی راست به جز در دکستروکاردی بالاتر است .
K. بازماندن مجرای شریانی
L. آنومالی شریان ساب کلاوین


جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک قلب وعروق اصفهان (کلینیک واریس اصفهان وفوق تخصصی قلب وعروق) دکتر هادی زاده (۵ و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱
تماس بگیرید،
یا عبارت @nobattt رادرتلگرام سرچ کنید.
2567
0 0