ناهنجاریهای فشار وریدی

ناهنجاریهای فشار وریدی
I. اتساع یک طرفه بدون ضربان ورید های گردن معمولا نشان کننده انسداد وریدی است هرچند که اتساع یک طرفه وریدهای جوگولار چپ ممکن است به سبب فشردگی ورید بی نام چپ ایجاد شود وضعیتی که از نظر بالینی اهمیتی ندارد.

II. اتساع دو طرفه بدون ضربان ورید گردنی به همراه ورید های قسمت فوقانی توراکس قویا" مطرح کننده انسداد ورید اجوف فوقانی در غیاب بیماری قلبی احتقان کبدی یا احتقان موضعی وریدی در نیمه تحتانی بدن است .

III. اتساع دو طرفه ضربان دار ورید گردنی همراه با افزایش جنرالیزه فشار وریدی به طور شایعی در بیماریهای زیر دیده می شود :

A. افزوده شدن نارسایی احتقانی قلب راست به هر علتی
B. افیوژن پریکارد به همراه تامپوناد
C. بیماری ریوی انسداد مزمن
D. آسم برونشی
E. افیوژن پلور
F. وضعیت های هیپرکینتیک گردش خون
G. تنگی تریکوسپید
H. نارسایی تری کوسپید
I. احتقان مرکزی گردش خون ناشی از علل غیر قلبی

IV. اتساع ورید ها ی گردن در حین دم نشانه کوسمول که در گذشته پاتومونیک پریکاردیت فشارنده مزمن یا تامپوناد قلبی محسوب می شد ممکن است در نارسایی شدید بطن راست و کاردیومیوپاتی محدود کننده نیز دیده شود .

V. افزایش فشار وریدی در بازدم ممکن است در بعضی موارد آسم برونشی و بیماری ریوی انسدادی مزمن روی دهد .

نبض شریانی


نبض شریانی طبیعیمعاینه روتین شریان ها باید شامل لمس نبض های کاروتید بازو و پا باشد .نبض طبیعی کاروتید حاوی یک صعود ضربه رو به بالا خفیف قله گنبدی شکل و نزولی که تدریجی تر از صعود است می باشد موج های سیستولیک دق و جاری همانند بریدگی دیکروتیک به طور طبیعی قابل لمس نیستند ولی می توان انها را ثبت نمود اکثر ناهنجاریهای موج نبض به بهترین صورت در شریان های کاروتید سناسایی می شوند .مطالب بیشتردراین زمینه رامی توانیددرسایت دکترهادی زاده زیرعنوان بهترین متخصص قلب وعروق اصفهان(بهترین فوق تخصص قلب وعروق)بدست آورید.


ناهنجاریهای نبض شریانینبض هیپوکینتیک (نبض ضعیف , Pulsus parvus)
نبض کوچک بر کاهش فشار نبض دلالت دارد .معمولا" به سبب برون ده قلبی کم به افزایش مقاومت محیطی ایجاد می شود .


نبض هیپرکینتیک (نبض کوبنده)نبض کوبنده معمولا" بر عریض شدن فشار نبض دلالت دارد توسط ترکیب متغیری از افزایش حجم ضربه ای برون ده قلبی افزایش یافته و کاهش مقاومت محیطی ایجاد می شود .نبض water- hammer فرم تشدید یافته نبض کوبنده است .علامت کوریگان همان گونه که در ابتدا شرح داده شد از اتساع ناگهانی قابل مشاهده و کلاپس سریع نبض کاروتید تشکیل می شود .بنابراین نشانه ای است که با مشاهده شناسایی می شود نه با لمس این نشانه برای نارسایی دریچه ائورت بسیار اختصاصی است .


نبضی کوتاه و تاخیرینبض با دامنه کوتاه است که به اهستگی به اوجی دیررس می رسد معمولا" در تنگی دریچه آئورت یافت می شود هرچند ممکن است با شیوع کمتری در تنگی زیر دریچه ای آئورت به سبب یک حلقه فیبروزه یا دیافراگم روی دهد در تنگی زیر ائورتی هیپرتروفیک ایدیوپاتیک دیده نمی شود نبض اناکروتیک نوع دیگری از نبض کوتاه و تاخیری است که در ان بریدگی در موج قسمت صعودی نبض قابل لمس است و نشان دهنده تنگی شدید دریچه ائورت است .

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک قلب وعروق اصفهان (کلینیک واریس اصفهان وفوق تخصصی قلب وعروق) دکتر هادی زاده

۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱

تماس بگیرید.
جهت رزرو نوبت تلفنی :

عدد ۱۳۰ رابه سامانه ۱۰۰۰۸۵۹۰

ارسال یا عبارت @nobattt رادرتلگرام سرچ کنید.

1612
0 0