فشار وریدی:

I. فشار وریدی محیطی به دقیق ترین صورت با مانومتری اندازه گیری می شود هرچند برای کاربردی های بالینی تخمینی مناسب از فشار وریدی را با مشاهده ضربانات ورید جوگولار می توان به دست اورد .
II. هرچند که ضربانات ورید جوگولار داخلی یا خارجی ممکن است برای تخمین فشار وریدی استفاده شود ضربانات جوگولار داخلی برای این منظور ارجحیت دارد .
III. ضربانات سمت راست برای اندازه گیری فشار وریدی ارجحیت دارد زیرا ضربانات سمت چپ با پیچ خوردگی ورید بی نام چپ به طور کاذب افزایش می یابند .
IV. سطح مرجع برای ارزیابی فشار وریدی در بالین بیمار زاویه جناغی است .
V. ارتفاع ضربانات جوگولار با وضعیت قفسه سینه تغییر می کند به این دلیل بیمار باید در وضعیتی معاینه شود که برای اشکار شدن ضربانات وریدی بهینه باشد .
VI. فاصله عمودی میان راس ستون وریدی و زاویه جناغی فشار وریدی را نشان می دهد .
VII. حدود فوقانی فشار وریدی طبیعی در درجات مختلف وضعیت بدن عبارتند از :
A. خوابیده به پشت 2CM
B. 30 درجه 3CM
C. 45 درجه4/5CM

D. در حالت قائم در سطح بریدگی سوپرااسترنال
این مقادیر از مقادیری که با مانومتری به دست می ایند کمتر هستند زیرا مقدار صفر حقیقی در سطح دهلیز راست است .

VIII.هنگامیکه یافته ها در مشاهده مبهم باشند ازمون فشردن شکم به مدت 1 دقیقه ممکن است افزایش پنهان فشار وریدی را اشکار سازد .

A. ازمون فشردن شکم مثبت در نظر گرفته می شود اگر فشار دادن شکم به مدت 1 دقیقه حداقل 1CM افزایش در سطح ضربانات وریدی ایجاد کند .

B. پاسخ مثبت معمولا نشان دهنده نارسایی قلب راست است .

C. نارسایی خالص قلب چپ معمولا" پاسخ طبیعی یا حداکثر پاسخی دو پهلو به این ازمون می دهد .

D. نتایج مثبت کاذب ممکن است در آمفیزم شدید انسداد ورید اجوف پایین تر از ورید آزیگوس , هیپرولمی, کاردیومیوپاتی محدود کننده, امبولی ریوی و افزایش تحریک سمپاتیک روی دهند.

IX.حداکثر فشار وریدی طبیعی قدام ارنج که با مانومتری تعیین شده 12CM است زمانی که سطح صفر 5CM زیر زاویه جناغی واقع شده و 15 CM زمانی که سطح صفر از پشت 10CM فاصله دارد .

.X میتوان فشار وریدی مرکزی را با قرار دادن یک کاتتر پلاستیکی از طریق وریدی به داخل ورید اجوف فوقانی یا دهلیز راست تعیین نمود .CVP به طور اولیه شاخص عملکرد بطن راست است .CVP بازتابی از مقدار تقریبی فشار مویرگی ریه یا فشار گوه ای ریه در زمانی که عملکرد بطن های راست و چپ قابل مقایسه با یکدیگر است محسوب می شود .ولی نه در زمانی که عملکرد این حفرات متفاوت است مانند نارسایی بطن چپ. CVPممکن است در نارسایی احتقانی قلب افزایش بار خون در گردش و زمانی که فشار داخل توراکس یا داخل پریکارد افزایش یافته است بالا رود CVP در وضعیت های همراه با هیپوولمی (کاهش حجم خون) پایین است مثل شوک اندازه گیری های متوالی در درمان بیماران دچار هیپوولمی و شوک و در مانیتورینگ درمان با جایگزینی مایع مفید هستند محدوده طبیعی CVP بین 5 تا 15CM اب است .

مانیتورینگ همودینامیک با استفاده از کاتتر سوان –گنز اندازه گیری فشار مویرگی ریوی محدوده طبیعی 5 تا 12mmhgو برون ده قلب شاخص قلبی طبیعی , 7/2 تا 3/4l/min/m2 را امکان پذیر می سازد این روش به میزان زیادی جایگزین اندازه گیری cvp شده است این نوع مانیتورینگ بیشترین فایده را در درمان بیماران به شدت بد حال دچار انفارکت حاد میوکارد , شوک کاردیوژنیک و نارسایی شدید بطن چپ که در انها اندازه گیری cvp ممکن است گمراه کننده باشد داشته است .

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک قلب وعروق اصفهان (کلینیک واریس اصفهان وفوق تخصصی قلب وعروق) دکتر هادی زاده

۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱

تماس بگیرید.
جهت رزرو نوبت تلفنی :

عدد ۱۳۰ رابه سامانه ۱۰۰۰۸۵۹۰

ارسال یا عبارت @nobattt رادرتلگرام سرچ کنید.
1338
0 0