آمبولی ریوی:

آمبولی ریوی:
منشااغلب مواردآمبولی ریه،ترومبوزوریدی(ایجادلخته خون درپاها)است.ترومبوز(ترومبوفلبیت)علل گوناگونی داردودرصورت کنده شدن ترومبوز(لخته خون)،لخته خون واردریه می شود وآمبولی ریه راایجادمی کند

درد قفسه سینه در اکثریت بیماران دچار آمبولی ریوی وجود دارد اغلب درد ماهیتی پلوریتیک دارد.گاهی اوقات درد شدید پشت جناغی ممکن است روی دهد که درد انفارکت حاد میوکارد را تقلید می کند تنگی نفس در اکثرا بیماران دارای امبولی ریوی با درد قفسه سینه همراهی می کند علایم همراهی امبولی که شیوع کمتری دارند عبارتند از تشویش , سرفه و هموپتزی .در معاینه سرعت تنفس تقریبا در همه موارد امبولی از 16 بار در دقیقه بیشتر است شنیده شدن رال و صدای تشدید یافته بسته شدن دریچه پولمونر شایع هستند تاکی کاردی سینوسی ریتم معمول است .مطالب تکمیلی ، درسایت دکترهادی زاده ، زیرعنوان بهترین متخصص قلب وعروق(بهترین متخصص واریس وفوق تخصصی قلب وعروق)دراختیارشماست.

رویکرد تشخیصیI. تشخیص امبولی ریوی معمولا" توسط زمینه بالینی که در ان روی می دهد مطرح می گردد هرگاه تنگی نفس و درد قفسه سینه به طور ناگهانی در بیمارانی که به سبب جراحی , تروما, شکستگی لگن , نارسایی احتقانی قلب یا بدخیمی برای مدت های طولانی بی حرکت یا محدود به بستر بوده اند ایجاد شود باید به امبولی شک کرد در خانم هایی که قرص های ضد بارداری خوراکی مصرف می کنند نیز استعداد ابتلا به پدیده ترومبوآمبولی افزایش می یابد .


II. تصاویر قفسه سینه معمولا" در تشخیص کمک کننده نیستند در اقلیتی از موارد ممکن است نشانه های انفارکت ریوی (تراکم, افیوژن پلور, آتلکتازی) روی دهد در امبولی وسیع ممکن است اتساع شریان های ریوی پروگزیمال یا نواحی موضعی کاهش عروق مشاهده شود .


III. در اکثر موارد امبولی ریوی الکتروکاردیوگرام نسبتا" ارزش تشخیصی اندکی دارد شایع ترین یافته ها تغییرات غیر اختصاصی موج t عمدتا معکوس شدن و ناهنجاری های غیر اختصاصی قطعه S-T هستند .اختلالات ریتم ناشایع هستند الگوهای ذیل در صورت وجود قویا" مطرح کننده قلب ریوی حاد هستند الگوی T3 Q3 S1 به همراه معکوس شدن موج T در اشتقاق های جلوی قلبی راست الگوی T3 S1 یا معکوس شدن موج T در اشتقاق III و اشتقاق های جلوی قلبی راست یا الگوی T3 Q3 S1 به همراه بلوک شاخه دسته ای راست متاسفانه نشانه های قلب ریوی حاد تنها در حدود 25% موارد یافت می شود .


IV. اندازه گیری گازهای خون شریانی اغلب درجاتی از هیپوکسمی اشکار می سازد و در تشخیص امبولی ارزش تایید کننده دارند .


V. اسکن ریه روش تشخیصی انتخابی است و باید در هر بیمار مشکوک به امبولی انجام گیرد .


VI. انژیوگرافی ریوی روش دقیقی برای اشکار ساختن وجود امبولی است ولی به سبب نیاز به تکنیک های ویژه انژیوگرافی با سهولت کمتری نسبت به اسکن در دسترس است این روش باید برای مواردی نگاه داشته شود که اطلاعات حاصل از ان برای تشخیص و درمان مناسب حیاتی هستند انژیو گرافی ممکن است تحت شرایط زیر ضروری باشد :a هنگامی که عقیده بر ان است که امبولی وسیع وجود دارد و انجام امبولکتومی ریوی مدنظر است بنابراین اثبات تشخیص با انژیو گرافی برای جلوگیری از انکه بیمار تحت توراکوتومی غیر ضروری قرار گیرد حیاتی است :b هنگامیکه شک زیادی به امبولی وجود دارد و بررسی های متداول در تعیین تشخیص ناموفق باشند :c زمانی که استفاده از درمان ضد انعقادی یا ترومبولیتیک خطری بیش از حد معمول در بر دارد و تشخیص دقیق ضروری است .


VII. هنگامیکه تشخیص مورد تردید است انژیوگرافی کاهشی دیجیتالی DSA جایگزین بی خطری برای انژیوگرافی ریوی انتخابی است .

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک قلب وعروق اصفهان (کلینیک واریس اصفهان وفوق تخصصی قلب وعروق) دکتر هادی زاده

۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱

تماس بگیرید.
جهت رزرو نوبت تلفنی :

عدد ۱۳۰ رابه سامانه ۱۰۰۰۸۵۹۰

ارسال یا عبارت @nobattt رادرتلگرام سرچ کنید.
 

1470
0 0