هماتوم آئورت (آنوریسم دیسکان آئورت ):

خصوصیات درد در هماتوم دیسکان .:

I. درد درآنوریسم آئورت دیسکان بسیار شدید و اغلب غیر قابل تحمل است معمولا" توسط بیمار به عنوان دردی که کیفیتی تیز , پاره کننده یا شکافنده دارد توصیف می شود دوز های زیاد و مکرر نارکوتیک ها(مخدرها) اغلب برای تسکین درد مورد نیاز هستند .

II. محل درد درآنوریسم آئورت دیسکان معمولابا محل پارگی انتیما مطابقت دارد هنگامی که پارگی بالای دریچه آئورت است درد در قسمت قدامی قفسه سینه واقع می شود هنگامی که پارگی دیستال به شریان ساب کلاوین چپ است درد به پشت انتشار می یابد درد ممکن است در امتداد مسیر دیسکسیون آئورت انتشار یابد .

یافته های فیزیکی درآنوریسم آئورت دیسکان:معمولا بیمار بسیار بد حال به نظر می رسد ولی علایم شوک را نشان نمی دهد مگر انکه پارگی دیواره ائورت روی دهد دیسکسیون ائورت ممکن است منتشر شود و شریان های اصلی را مسدود سازد و منجر به یافته های ویژه ای گردد.


I. انسداد شریان ورتبرال درآنوریسم آئورت دیسکان ممکن است به سنکوپ , کما,همی پلژ یا کوری منجر شود .


II. اختلال در جریان خون دست ها و پاها ممکن است نارسایی دریچه ای اندام مبتلا با از دست رفتن نبض های شریانی را ایجاد سازد .


III. انسداد شریان های کلیوی ممکن است هیپرتانسیون حاد و الیگوری ایجاد کند .


IV. انسداد شریان مزانتریک ممکن است انفارکت روده همراه با درد شکمی و ایلئوس ایجاد کند .


V. دیسکسیون در ابتدای ریشه ائورت ممکن است به حلقه آئورتی گسترش یابد و منجر به نارسایی حاد دریچه آئورت شود .


VI. انسداد شریان کرونر که گهگاه روی می دهد ممکن است منجر به انفارکت میوکارد گردد.


VII. پارگی خارجی آئورت به داخل حفره پریکارد معمولا" منجر به تامپوناد قلبی و مرگ می شود پارگی خارجی به سایر نقاط نیز همانند مدیاستن , صفاق یا خلف صفاق ممکن است روی دهد و زندگی را خاتمه دهد .مقالات زیادی درزمینه آنوریسم آئورت دیسکان)دایسکشن آئورت ( درسایت دکترهادی زاده درج شده است.جهت مطالعه این مقالات، عبارت بهترین متخصص قلب وعروق(بهترین متخصص واریس ایران)راجستجوکنید.

رویکرد تشخیصی درآنوریسم آئورت دیسکان (دایسکشن آئورت)
I. تشخیص هماتوم دیسکان اغلب توسط تابلوی بالینی مطرح می شودو منوط به اینکه در تشخیص افتراقی درد شدید قفسه سینه در نظر گرفته شود .


II. رادیو گرافی قفسه سینه معمولا" وسیع شدن سایه آئورت در مدیاستن را آشکار می سازد وسیع شدن پیشرونده این ساختار در تصاویر متوالی قویا" مطرح کننده تشخیص می باشد .


III. آئورتوگرافی دقیق ترین روش برای تشخیص دیسکسیون آئورت است تحت شرایط ایده آل نقاط ورود و خروج دیسکسیون آئورت را می توان مشاهده کرد موقعیت و گستردگی دیسکسیون ممکن است در تصمیم گیری میان درمان جراحی یا فارما کولوژیک کمک کننده باشد تصمیم اولیه برای انجام آئورتوگرافی باید تا زمانی که تشخیص انفارکت میوکارد رد گردد به تعویق انداخته شود به عنوان یک قاعده کلی هیچ آسیبی به بیمار دچار دیسکسیون آئورت که تحت درمان تسکینی قرار می گیرد وارد نمی اید .ولی اسیب جدی به بیمار دچار انفارکت میوکارد که تحت آئورتوگرافی قرار می گیرد وارد می شود محکوم کردن بیمار به سایر انواع روش های تشخیصی همانند تصویر ستون مهره های گردنی , بررسی های رادیو گرافیک دستگاه گوارش فوقانی یا کیسه صفرا نادرست است زیرا تاخیر غیر ضروری در تشخیص دیسکسیون ممکن است منجر به مرگ گردد.


IV. اکوگرافی ترانس از وفاژیال روش سریع و قابل اعتمادی برای تشخیص پارگی آئورت پروگزیمال است .


V. همچنین ثابت شده است که CT یا تصویر برداری رزونانس مغناطیسی MRI در شناسایی دیسکسیون با ارزش هستند .

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک قلب وعروق اصفهان (کلینیک واریس اصفهان وفوق تخصصی قلب وعروق) دکتر هادی زاده

۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱

تماس بگیرید.
جهت رزرو نوبت تلفنی :

عدد ۱۳۰ رابه سامانه ۱۰۰۰۸۵۹۰

ارسال یا عبارت @nobattt رادرتلگرام سرچ کنید.

1794
0 0