انفارکتوس حاد میوکارد(سکته قلبی):

انفارکتوس حاد میوکارد(سکته قلبی):
انفارکتوس میوکارد(سکته قلبی) درصورت عدم تشخیص صحیح ودرمان فوری ، می تواند همراه باعوارض شدیدو ناتوان کننده ای همراه باشد.دراین مقاله ، به بحث پیرامون انفارکتوس میوکارد(سکته قلبی) می پردازیم.شمامی توانیدجهت کسب اطلاعات کاملتربه سایت دکترهادی زاده(وابسته به کلینیک قلب وعروق) (بهترین کلینیک واریس کشوروفوق تخصصی قلب وعروق مراجعه نمائید:

خصوصیات درد در انفارکت میوکارد:
I. درد در انفارکت میوکارد حاد به طور تیپیک کیفیتی له کننده , فشارنده , سوزاننده , مبهم یا پرس کننده دارد هرچند که ممکن است شدتی خفیف یا متوسط داشته باشد به طور شایعی بسیار شدید است .

II. اگر بیمار در گذشته به انژین مبتلا بوده باشد در طی پرسش ها آشکار می گردد که تواتر و شدت درد آنژینی در طی دوره زمانی پیش از حمله حاد بیشتر بوده است .

III. طول مدت درد متغیر است ممکن است از نیم ساعت تا چندین ساعت یا بیشتر طول بکشد .

IV. درد به طور تیپیک پشت جناغی است ولی ممکن است در جلوی قلب یا سایر محل ها باشد انتشار درد به قدام قفسه سینه , فک تحتانی, گردن, شانه ها و بازو ها شایع است درد بیشتر تمایل دارد که به شانه و بازوی چپ انتقال یابد .

V. علایم تنگی نفس , عرق سرد و سوء هاضمه به طور شایعی با درد همراهی دارند .

VI. در بعضی موارد انفارکت میوکارد بدون درد است ولی اغلب علایمی وجود دارد که بیمار به انها توجهی نکرده یا انها را به گاز یا سایر شکایات غیر اختصاصی گوارشی نسبت می دهد .

یافته های فیزیکیI. ممکن است بیمار سرد , عرق کرده , رنگ پریده, سیانوتیک و در دیسترس واضح به سبب درد باشد .


II. نشانه های فیزیکی ایسکمی میوکارد ممکن است مشاهده شود

.
III. نشانه های نارسائی احتقانی قلب بدون ادم محیطی ممکن است در معاینه فیزیکی یا تصویر قفسه سینه مشاهده شود .


IV. صدای مالش پریکاردی گذرا یافته ناشایعی نیست .


V. اختلالات ضربان قلب تقریبا" در همه موارد روی می دهد انقباضات پیشرس بطنی شایع ترین نوع اختلالات ریتم هستند ولی همه انواع آریتمی ها شامل نقایص هدایتی ممکن است دیده شود .

رویکرد تشخیصیI. تشخیص انفارکت حاد میوکارد به طور اولیه بر شواهد عینی استوار است تغییرات اختصاصی در ECG و در فعالیت آنزیمی سرم همراه با تابلوی بالینی تشخیص را قطعی می کنند .


II. هنگامی که ناهنجاری 04/0 ثانیه نخست کمپلکس QRSامواج Q , QS یا R غیر طبیعی با تغییرات اختصاصی قطعه S-T یا ناهنجاری های تیپیک موج T یا هردو همراه شود و تشخیص الکتروکاردیوگرافیک انفارکت میوکارد را می توان با قطعیت در زمینه بالینی مناسب اثبات نمود متاسفانه ناهنجاریهای ECG که معمولا" برای انفارکت میوکارد تشخیصی محسوب می گردند ممکن است گاهی اوقات در بیماری هایی همانند هیپرتروفی بطن چپ و راست , کاردیو میوپاتی, میوکاردیت , تومور قلب , آمفیزم انسدادی ریه , قلب ریوی حاد, تحریک زود رس بطنی و بلوک فاسیکولار قدامی چپ روی دهند و بنابراین منجر به تشخیص نادرست گردند همچنین توجه به این نکته مهم است که ECG در انفارکت میوکارد ممکن است طبیعی باشد یا تنها ناهنجاری هایی غیر اختصاصی را نشان دهد تغییرات متوالی در ECG به ویژه اگر ECG مقدماتی طبیعی باشد حائز اهمیت است نمی توان بر این مطلب که ترسیم طبیهی ECG اولیه لزوما" انفارکت را رد نمی کند تاکید زیادی نمود .


III. گاهی اوقات تشخیص انفارکت به کلی مثلا در بلوک شاخه ها دسته ای چپ از نظر پنهان می ماند اکوکاردیوگرافی در صورت غیر تشخیصی بودن ECG مفید است یافته نقص انقباضی موضعی بطن چپ در اکوکاردیو گرافی برای انفارکت یا ایسکمی طول کشیده تشخیصی است .IV. افزایش سطوح سرمی آنزیم های از عضله قلبی نکروز شده رها می شوند تشخیص انفارکت میوکارد را تقویت می کند سنجش کراتین فسفوکیناز سرمی در این رابطه مفید است و سایر ازمون های سنجش انزیمی را به میزان زیادی از رده خارج کرده است .سطح CPK در طی 4 تا 6 ساعت اول پس از انفارکت میوکارد افزایش می یابد در عرض 12 ساعت به اوج خود می رسد و عموما" در 36 تا 48 ساعت به سطوح طبیعی باز می گردد میزان افزایش انزیم تقریبا" با وسعت انفارکت تناسب دارد سایر بیماری ها ممکن است سطح آنزیم را افزایش دهند که شامل ترومای عضلانی , انفارکت مغزی , هیپوتیروئیدیسم و کاردیوورسیون هستند ایزوآنزیم های CPK در افتراق میان CPK با منشاء قلبی از منشا غیر قلبی مفید هستند کسر MB عملا" برای نکروز قلبی اختصاصی است و ممکن است در عرض 6 ساعت اول پس از روی دادن انفارکت در سرم شناسایی شود اخیرا" سطح تروپونین سرم شاخص با ارزشی از انفارکت حاد میوکارد شناخته شده است .سطح سرمی طبیعی که در عرض 4 تا 6 ساعت بعد از شروع درد ایجاد می شود برای حذف نکروز بسیار قابل اعتماد است هرچند نتایج مثبت کاذب و ناشایع نیستند .


V. تب لکوسیتوز و افزایش سرعت رسوب گلبول های قرمز ناهنجاری های غیر اختصاصی هستند که به طور شایعی با انفارکت میوکارد همراهند هرچند یک سرعت رسوب دائما" طبیعی مطرح کننده عدم روی دادن انفارکت است .


VI. پریکاردیت حاد ممکن است به عنوان نمای تظاهر یابنده انفارکت میوکارد روی دهد احتمال انفارکت خاموش که در بیماران میان سال یا سالمند پریکاردیت ایجاد می کند وجود دارد .


VII. بیماران دچار انفارکت میوکارد یا انژین صدری اغلب علتی ثانویه و همزمان برای درد قفسه سینه با منشا جداری دارند .

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک قلب وعروق اصفهان (کلینیک واریس اصفهان وفوق تخصصی قلب وعروق) دکتر هادی زاده

۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱

تماس بگیرید.
جهت رزرو نوبت تلفنی :

عدد ۱۳۰ رابه سامانه ۱۰۰۰۸۵۹۰

ارسال یا عبارت @nobattt رادرتلگرام سرچ کنید.

1300
0 0