سایر علل درد راجعه قفسه سینه:

همانگونه که درسایرمقالات کلینیک قلب وعروق و واریس دکترهادی زاده(کلینیک واریس)، اشاره شد، همه دردهای قفسه سینه منشاقلبی ندارندوبسیاری ازآنهادردهای ارجاعی هستند.دراین مقاله به این موضوع می پردازیم:

I. وضعیت های همراه با اظطراب می توانند درد و ناراحتی قفسه سینه ناشی از آنژین را تقلید کنند .درد ممکن است شکل های گوناگونی داشته باشد :a دردهای تیز , خنجری متناوب , b درد مبهم مداوم جلوی قلبی که با فعالیت رابطه ای ندارد و c احساس فشردگی در قفسه سینه .به طور تیپیک رابطه ثابتی میان درد و فعالیت وجود ندارد .درد تمایل دارد که مدتی پس از فعالیت آشکار شود و یا با خستگی همراه است .طول دوره درد متغیر است .ممکن است برای ثانیه ها , ساعت ها , یا حتی روز ها طول بکشد .تنفس های همراه با آه کشیدن و علایم ناشی از هیپرونتیلاسیون به طور شایعی وجود ندارند .جمله درد از قلبم می آید تقریبا" آشکار کننده تشخیص درد روانزاد است .

II. درد ناشی از ازوفاژیت ریفلاکسی , با یا بدون فتق هیاتال ممکن است به میزان زیادی درد آنژینی را تقلید کند درد زیر جناغی است و ممکن است به بازوی چپ و فک تحتانی انتشار یابد .اطلاعات کاملتردرسایت دکترهادی زاده ، زیرعنوان بهترین فوق تخصص قلب اصفهان دراختیارشماست .ممکن است با پرخوری مصرف بیش از حد الکل یا مصرف غذاهای حاوی چاشنی تسریع شود .درد اغلب شبانه است و بیشتر اوقات با دراز کشیدن تحریک می شود بیمار ممکن است مزه تلخی را در دهان خود حس کند در موارد شدید خم شدن به جلو ممکن است موجب رگورژیتاسیون محتویات معده شود به طوری که دهان پر شود درد ممکن است با قرار گرفتن در وضعیت قائم و مصرف آنتی اسید تسکین یابد ایجاد درد با انفوزیون اسید مشاهده ریفلاکس در بلع باریم بررسی حرکات مری و ازوفاگوسکوپی به همراه بیوپسی شواهد کافی برای تشخیص را فراهم می سازند .اسپاسم منتشر مری ممکن است در غیاب ریفلاکس روی دهد درد که اغلب به عنوان احساس فشار یا فشرده شدن توصیف می شود ممکن است بسیار متغیر باشد ممکن است خفیف یا شدید , خیلی کوتاه یا بسیار طولانی باشد .محل ان معمولا" پشت جناغ است و انتشار به فک ها , گردن, در امتداد پشت یا رو به پایین به سوی دست ها روی می دهد .اغلب درد با مصرف غذا روی می دهد و ممکن است با دیسفاژی برای غذاهای مایع و نیز همراه باشد در بسیاری موارد درد با نیتروگلیسیرین تسکین می یابد .درد اسپاسم منتشر مری از جهات متعددی ممکن است درد آنژین صدری تقلید کند .بررسی مناسب مری با مانومتری و باریم ممکن است برای تشخیص مورد نیاز باشد .

III. درد ناشی از هیپر تانسیون ریوی از ان جا که با فعالیت تسریع می شود به آنژین شباهت دارد همراهی تنگی نفس متوسط یا شدید و شواهدی دال بر هیپرتانسیون ریوی سر نخ هایی برای تشخیص هستند پاسخ به نیتروگلیسیرین به خوبی و واضحی آنژین صدری نیست .

IV. وجود ارتباط میان درد قفسه سینه و پرولاپس دریچه میترال مطرح شده است ولی مرورهای اخیر باعث ایجاد تردید نسبت به وجود چنین ارتباطی شده اند به نظر می رسد درد قفسه سینه در این بیماران درد همزمانی باشد که از نظر پاتولوژیکی به پرولاپس دریچه مربوط نیست .

درد طول کشیده قفسه سینه
بیماران دچار درد شدید , طول کشیده قفسه سینه ممکن است بیماری وخیم زمینه ای همانند انفارکت میوکارد , هماتوم (آنوریسم) دسیکان ,آمبولی ریوی و پریکاردیت داشته باشند بنابراین بستری نمودن فوری این بیماران برای تشخیص و درمان تقریبا" همواره ضروری است .

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک قلب وعروق(کلینیک واریس وفوق تخصصی قلب وعروق) دکتر هادی زاده

۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱

تماس بگیرید.
جهت رزرو نوبت تلفنی :

عدد ۱۳۰ رابه سامانه ۱۰۰۰۸۵۹۰

ارسال یا عبارت @nobattt رادرتلگرام سرچ کنید.
1277
0 0