درد قفسه سینه

منشاء درد قفسه سینه ممکن است در قلب ریه ها یا سایر ارگان های قفسه سینه ساختار های عضلانی اسکلتی قفسه سینه گردن یا شانه ها یا احشای فوقانی شکم باشد . شرح حال با توجه خاص به توصیف مشروح درد و هر گونه علایم همراه اغلب بیشتر اطلاعات ضروری لازم برای تشخیص صحیح اگر چه نه همه ان ها را تامین میکند . برای مقاصد بالینی یک بیماری حاد و جدی همراه است .

درد راجعه قفسه سینه
آنژین مهم ترین علت درد راجعه قفسه سینه است ولی شایع ترین علت نیست . اختلالات عضلانی اسخوانی به عنوان یک گروه مسووءل بیشتر موارد درد قفسه سینه نسبت به سایر بیماری ها هستند . بیشترین اشتباهات در تشخیص آنزین صدری را سبب می شوند،هر چند که ممکن است همزمان با این وضعیت موجود باشند اغلب با توجه بسیار دقیق به شرح حال و معاینه جدار قفسه سینه مخصوصا با لمس برطرف کردن مشکلات تشخیصی ممکن است

آنژین صدری
تنگ شدن یکی یا بیشتر از شریان های کرونر به سبب آترواسکلروز شایع ترین علت آنژین صدری است . سا یر علل آنژین شامل تنگی شدید ائورت ،کارد یو میو پاتی هیپرو فیک ، هیپرتانسیون ریوی و کارد یو میو پاتی هستند .هر چند در مواردی نادر آنژین صدر یممکن است در غیاب بیماری اشکار قلبی یا ناهنجاری قابل اثبات شریان های کرونر روی میدهد . در حال حاضر اسپاسم شریان های کرونر علت ثابت شده آنژین ،هم در بیماران دارای شریان های طبیعی از نظر آناتومیکی و هم با آترواسکتروز زمینه ای محسوب میشود . تاکید این نکته ارزشمند است که آنژین در مردان جوان تر از 35 سال و در زنان قبل یائسگس ناشایع است؛ فشار خون بالا یا هیپرلیپید می باشند .

خصوصیات در آنژینی
I. درد انژینی کیفیتی احشایی (با لوکالیزاسیون اندک)و فشارنده ، (به سختی قابل تحمل )، سوزشی یا سنگین دارد .
II. مدتی کوتاه معمولا از 2تا10 دقیقه طول میکشد ، ندرتا طولانی تر یا کوتاه تر میشود .
III. معمولا شدت متوسطی دارد .
IV. درد به طور تیپیک در پشت جناغ است ولی ممکن است در سایر مناطق روی دهد . حتی در آن زمان معمولا حداقل قسمتی از درد زیر جناغ است . درد ممکن است به جلوی قلب ،گردن، فک تحتانی ، شانه ها ، بازوها ، پشت و اپی گاستر ارجاع می شود مخصوصا انتشار به شانه و بازوی چپ شایع است .
V. درد با فعالیت و استرس عاطفی یا هردو تسریع می شود . محتمل است که درد پس از غذا ، مواجهه با هوای سرد یا باد ، پیمودن سر بالایی یا بالا رفتن از پله ها روی می دهد . اغلب درد با دراز کشیدن افزایش میابد. یک پرسش کلیدی ، طرح این مطلب است که ایا شما در صورت راه رفتن سریع در هوای سرد احساس ناراحتی در پشت اسخوان سینه می کنید ؟
درد آنژینی را تحت شرا یط زیر معمولا می توان رد نمود :
A. اگر با یک انگشت بتوان موضوع آن را تعیین نمد
B. اکر دائما کمتر از 30 ثانیه یا بیشتر از 30 دقیقه طول می کشد .
C. اگر درد سوراخ کننده ، ضربان دار یا مانند فرورفتن سیخ باشد .
D. اگر تنها در هنگام استراحت روی دهد با دو استثناء :(aآنژین مقدم بر انفارکت میوکارد و (b فرم دیگر آنژین که توسط prinzmetal توصیف شد که با درد هنگام هنگام استراحت مشخص می شود ولی در فعالیت درد وجود ندارد .وازرواسپاسم شریان های کرونر اکنون به عنوان علت عمده این سندرم محسوب می شود .
E. اگر شدت درد دائما زیاد باشد .
وجود همزمان آنژین با دردی از منشایی متفاوت
I. درد آنژینی ممکن است همزمان با درد قفسه سینه به سبب بیماری عضلانی اسخوانی وجود داشته باشد ،هنگامی که چنین واقعه ای روی می دهد ، سابقه ای از دومین نوع ناراحتی قفسه سینه ، که خصوصیاتی متفاوت از درد آنژینی دارد ،ممکن است به دست اید . یا یافته درد در لمس دیواره قفسه سینه منشا عضلانی اسخوانی این درد اضافی را تاغیید می کند .
II. همچنین ممکن است بیماری های از قبل موجود گردن ف بازوها ، شانه ها ، قفسه سینه و یا قسمت فوقانی شکم ،سیستم عصبی را به گونه ای تحت تاتیر قرار دهد که در صورت تکوین متعاقب آنژیت صدری درد ایسکمیک به اشتباه به عنوان دردی ناشی از این اعضا در نظر گرفته شود . این توضیح احتمالا در مورد حداقل برخی موارد آنژ ین غیر تیپیک صدق می کند
III. بعضی بیماران دچار بیماری مزمن طول کشده شریان کرونر ، مخصوصا پس از جراحی قلب باز ، ممکناست دچار درد سوزشی مزمن جلوی قلبی شوند که با درد هنگام لمس دیواره قدامی قفسه سینه همراه است. علت این وضعیت که درد سوزشی قلبی نامیده شده است نامعلوم است .
IV. تشخیص آنژین را می توان در اکثر بیماران تنها با شرح حال قطعی نمود هنگامی که سک وجود دارد یا تشخیص مشکل است ، روش هایی که در زسر فهرست شده اند ممکن است کمک کننده باشند
رویکرد تشخیصی
I. معاینه بالینی . معاینه قلب به ندرت اطلا عات لازم را برای تشخیص قطعی آنژین صدری فراهم می سازد . با وجود این یافته های بالینی که که در ادامه فهرست شده اند ، شواهد تقویت کننده ای برای تشخیص آنژین هستند ، به ویژه اگر در طول یک مرحله درد روی دهد .
A. صدای چهارم قلبی قابل شنیدن یا قابل لمس
B. افزایش فشار خون یا تعداد نبض یا هر دو
C. پیدایش سوفل نارسایی دریچه میترال به سبب اختلال عملکرد عضله پاپیلاری .
D. منطقه بی حرکت قابل لمس یا برآمدگی در نوک قلب یا اطراف ان .
E. انفکاک متناقض صدای دوم قلب
F. تسکین درد با مالش سینوس کارتید (آزمون (Levin به نظر می رسد تسکین درد به کاهش سرعت شواهدی دال بر ایسکمی در ECG واکسن رادیونوکلئید بدون باریک شدن رگ ناشی از آترواسکلروز یا اسپاسم قابل مشاهده روی می دهد . این بیماری که "سندرم X" نامیده شده ، ممکن است نشان دهنده عدم توانایی میکرو سیرکولاسیون کرونر برای گشادشدن در هنگام استرس باشد.
 
1304
0 0