اتیولوژی چاقی ( مصرف انرژی )سرعت متابولیسم پایه


در اوائل این تصور وجود داشت که در افراد چاق سرعت متابولیسم پایه در حالت استرس پائین تر از افراد عادی بوده و با استفاده از این مکانیسم می توانند چربی بیشتری ذخیره نمایند امابا مطالعات و بررسیهای مکرر فرضیه فوق بطور کلی مردود شناخته شد و حتی در معتبر ترین مطالعه که توسط grafe بر روی سرعت متابولیسم بازال 180 فرد فوق العاده چاق انجام گردید دیده شد که فقط سه نفر از انها دارای سرعت متابولیسم کند تری از افراد عادی بودند .
فعالیت دینامیک ویژه متابولیسم
بعد از خوردن غذا بعلت حرارت و انرژی تولید می گردد .این انرژی ناشی از عمل هضم و جذب نمی باشد زیرا تزریق وریدی گلوکز و یا آمینو اسید ها نیز منجر به تولید انرژی میگردند و لذا s.d.a ممکن است نقشی را در به وجود امدن چاقی بازی کند باین صورت که اگر s.d.a فردی بعد از خوردن غذا کمتر از فرد دیگر باشد فرد اول انرژی اضافی خود را صرف ذخیره چربی می نماید .s.d.a روزانه یک فرد با رژیم غذائی معمولی حدود 6% کل انرژی مصرفی می باشد تحقیقات زیادی برای مرتبط ساختن چاقی با پایین بودن s.d.a افراد انجام گردیده که نتایج کلی و قاطع به بار نیاورده است .
مصرف زیاد (هدتر رفتن انرژی غذا بشکل حرارت ):

سرعت متابولیسم بازال بدن انسان در مواقعیکه غذای کافی دریافت نمیدارد کاهش می یابد و در سوء تغذیه ها ی مزمن بدن انسان بصورت ناشناخته ای از خود دفاع نموده بطوریکه از سوزاندن بافتهای خود جلوگیری می نماید در سوء تغذیه ناشی از بی اشتهائی عصبی سرعت متابولیسم بازال حتی تا 30 درصد تنزل می نماید و همین امر در تشخیص افتراقی این بیماری با بیماری های دیگراشکال ایجاد می نماید و هر گاه در بیماری فوق بیمار شروع به تغذیه کافی می نماید سرعت متابولیسم بازال نیز بمقدار طبیعی باز می گردد . grafe معتقد است که با توجه به تاثیر فعالیت بدنی و انرژی مستلزم ان بر متابولیسم بازال و با توجه به s.d.a متابولیسم کل بدن بستگی بمقدار انرژی و غذای دریافتی دارد یا بعبارت ساده تر خوردن غذای زیاد موجب افزایش دمای بدن گردیده و در نتیجه مقادیر اضافی انرژی مصرف می گردد و لذا بدین نتیجه می رسد که چاقی ناشی از اختلال در این سیستم بوده و همچنین لاغری نشانه ای از پرکاری این سیستم می باشد .

فرضیه فوق غیر قابل قبول می باشد زیرا با در نظر گرفتن ان بعنوان یک اصل سرعت متابولیسم بازال یک فرد بستگی مستقیم بمقدار غذائیکه در آخرین وعده دریافت داشته است پیدا می کند البته باین نکته باید توجه نمود که اگر چه سرعت متابولیسم بازال افزایش می یابد انسان و سایر پستانداران دارای یک متابولیسم بازال ثابت می باشند که در طی ان انرژی و حرارت ازاد شده متناسب با سطح بدن انان می باشد و ربطی به انرژی حاصله از اخرین وعده غذا ندارد .newburgh در مطالعات خود نشان داد که در طی تغذیه اضافی وزن و سطح بدن فرد افزایش پیدا نموده و به همانگونه متابولیسم بازال و تولید کالری وی نیز افزایش پیدا می کنند ولی نسبت انرژی حرارتی تولید شده بسطح بدن همچنان ثابت باقی می ماند بنابراین فرضیه grsfe که منظور ان این بوده که بالا رفتن سرعت متابولیسم بازال موجب جلوگیری از چاق شدن افراد پرخور می گردد مردود بشمار می اید .

متابولیسم توتال :

با ثابت نگاهداشتن عوامل موثر در متابولیسم میتوان فقط با تغییر در رژیم غذایی فرد وی را چاق و یا لاغر نمود متابولیسم توتال افراد چاق بالاتر از متابولیسم توتال افراد معمولی با همان قد , سن , و جنسیت می باشد و برای اثبات ان می توان گفت که :

1- از انجائیکه افراد چاق دارای سطح بدن بیشتری بوده ولی سرعت متابولیسم از برای هر یک واحد سطح مساوی افراد معمولی است لذا در افراد چاق تولید حرارت بازال بطور کلی بیشتر از افراد عادی است .

2- چون قسمت عمده وزن بدن اشخاص چاق را بافت چربی تشکیل داده و در حقیقت اکتیویته ای ندارد لذا اعضاء فعال بدن این افراد برای ثابت نگهداشتن سرعت متابولیسم بازال باید فعالیت بیشتری را انجام دهند در نتیجه این بافتها در مقایسه با بافتهای فعال بدن یک فرد معمولی دارای سرعت متابولیسم بازال بیشتری می باشند .

3- از انجائیکه انجام یک حرکت یا عمل معمولی در افراد چاق مستلزم صرف انرژی بیشتر ی از افراد معمولی است احتیاج افراد چاق به انرژی بیشتر از افراد عادی است .

4- در طی فعالیت بدنی افراد چاق نه تنها عضلات انان احتیاج به انرژی بیشتری داشته بلکه قلب نیز محتاج انرژی بیشتری می باشد مشاهده شده که در افراد چاقی که خود را لاغر نموده اند تعداد ضربان قلب انها در حالت استراحت به نسبت 35% از زمانیکه چاق بوده اند کاهش یافته است پس می توان گفت که یکی از علل کاهش متابولیسم توتال در افراد چاقی که خود را لاغر نموده اند کاهش کار قلب می باشد .

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک قلب وعروق(کلینیک واریس وفوق تخصصی قلب وعروق) دکتر هادی زاده

۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱

تماس بگیرید.
جهت رزرو نوبت تلفنی :

عدد ۱۳۰ رابه سامانه ۱۰۰۰۸۵۹۰

ارسال یا عبارت @nobattt رادرتلگرام سرچ کنید.
1175
0 0