آنژیو گرافی چیست ؟


آنژیو گرافی دقیق ترین و مطمئن ترین روش تشخیصی برای بررسی عروق قلب و تعیین میزان انسداد عروقی می باشد که نوعی عکس برداری خاص با اشعه ایکس است و مشخص می کند آیا عروق کرونر بیمارتنگ شده است یا نه ؟

آنژیوگرافی همچنین نشان می دهدکه اگر تنگی وجود دارد در کدام قسمت رگ است و شدت آن چقدر است با آنژیو گرافی می توان تعیین کرد که بیماربه چه نوع اقدام درمانی نیاز دارد .آنژیو گرافی فقط یک روش تشخیصی است و به باز شدن عروق قلبی منجر نمی شود وبرای بازکردن عروق قلبی، بایستی ازآنژیوپلاستی (بالن واستنت) استفاده نمود که درمقالات گوناگون درسایت دکترهادی زاده (وابسته به کلینیک قلب وعروق دکترهادی زاده) به آن اشاره شده است.

قبل از انجام آنژیو گرافی اقدامات زیر را انجام دهید :

دوش بگیرید .

بهتر است آقایان موهای سینه خود را بتراشند .


از 8-6 ساعت قبل از آنژیو گرافی خوردن غذا خودداری کنید .


با نظر پزشک باید بعضی از داروها مانند وارفارین را قطع کنید .

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک فوق تخصصی دکتر هادی زاده (وسایت دکترهادی زاده)
۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱
تماس گرفته شود.

1548
0 0