روش های تشخیصی دربیماریهای قلبی عروقی(قسمت سوم)


اسکن قلب (عکس رنگی ازقلب):



اسکن قلب برای تشخیص بیماری های عروق قلب و به روش تصویر برداری هسته ای انجام می شودوروش بهتری نسبت به تست ورزش، درنشان دادن بیماریهای عروق قلب است.اطلاعات کامل درمورداسکن قلب(پرفیوژن اسکن قلب)(عکس رنگی قلب)درسایت دکترهادی زاده دردسترس همگان است امابطورخلاصه می توان گقت که این روش با تزریق وریدی یک داروی تشخیصی مانند تالیوم , خون رسانی به عضله قلب در دو حالت ورزش و استراحت را به طور جداگانه مورد بررسی دقیق قرار می دهد .
در یک قلب با کارکرد طبیعی , داروی تشخیصی به طور یکنواخت درسراسر عضله قلب پخش می شود ولی در موارد بیماری های عروق قلبی , توزیع دارو یکنواخت نبوده و می توان از طریق اسکن باتوجه به مناطقی ازقلب که داروی تزریق شده رابخوبی جذب نکرده است، ان را تشخیص داد .
اسکن قلب در افراد مسن و یا بیماران با سابقه سکته قلبی به تشخیص میزان بافت آسیب دیده و سالم در عضله قلب کمک می کند وروش مفیدی درتشخیص بیماریهای قلبی عروقی است.

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک فوق تخصصی دکتر هادی زاده
۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱
تماس گرفته شود .

1489
0 1