روش هایی برای تشخیص بیماری های قلبی عروقی:


برای تشخیص گرفتگی رگ های کرونر یااحتمال سکته قلبی از روش های زیر استفاده می شود:

شرح حال ومعاینه:

بااین که روش های بسیار پیشرفته ای برای تشخیص بیماری های قلبی ابداع شده ، هنوز از اهمیت شرح حال و معاینه فیزیکی کاسته نشده است. دربسیاری از موارد بااین روش به خوبی تشخیص داده می شود وبقیه اقدامات برای تایید تشخیص یا تعیین وسعت وشدت بیماری انجام می گردد. معاینه توسط پزشک؛ بانگاه کردن، لمس کردن ، گوش کردن به صدای قلب وگرفتن فشارخون انجام می شود.

توصیه ها:درهنگام مراجعه به پزشک دربیان چگونگی بیماری خود به نکات زیر توجه کنید:


1- قبل از مراجعه به پزشک مواردی راکه می خواهید با پزشک مطرح کنید در ذهن خود مرور نمایید.


2- موارد مورد نظر را یادداشت نمایید تا فراموش نشوند.(در ابتدا مشکل اصلی خود را به پزشک بگویید).


3- به سوالات پزشک بادقت وبدون حاشیه پاسخ دهید.


4- درمورد بیماری های دیگر خود، اطلاعات دقیق و خلاصه ارائه دهید.


5- هرگز هیچ مدرک پزشکی را دور نیندازید وهمه مدارک خود را دریک پوشه نگهداری کنید وبه ترتیب تاریخ مرتب کنید.


6 - تمامی مدارک پزشکی قبلی خود را به همراه داشته باشید.


7 - به پزشک خود درباره همه درمان هایی که برای شما انجام شده است توضیح دهید.به خصوص اگر پزشکان مختلفی برای شما اقدامات درمانی متفاوتی انجام داده اند.


8 - به پزشک خود درباره تمام داروهایی که مصرف می کنید یا داروهایی که قبلا مصرف می کردید ، اطلاعات دهید(حتی ویتامینها و داروهای گیاهی)


 باپزشک خود ارتباط صحیح برقرار کنید به گونه ای که :


9 - آنچه پزشک می گوید را کاملا فهمیده وبه آن ها عمل کنید.


10 سوال های خود را بدون این که مرتبا تکرار کنید از پزشک خودبپرسید.


11- سوالات ضروری خود را از قبل آماده کنید.


12 - علائم ومشکلات جدیدخود را به خوبی به ایشان اطلاع دهید.


آزمایش خون :بعضی عناصر خون ممکن است به علت آسیب وارد به قلب وپس از سکته قلبی افزایش یابند.اندازه گیری این مواد می تواند به تشخیص کمک کند.اندازه گیری قند وچربی خون وبعضی دیگر از عوامل که به تشدید بیماری کمک می کنند نیز مفید است وتوصیه می گردد.


نوارقلب :شاید بیشترین استفاده ی نوار قلب بررسی بیماری های عروق قلب باشد.دراین بیماری ها نوار قلب به تغییرات خاصی دچار می شود که حتی می تواند محل سکته وشدت آن را نشان دهد.اگرنوارقلب به خصوص همزمان با درد قلبی ، گرفته شود به تشخیص بیماری کمک می کند.


برای انجام نوار قلبی چه امادگی هایی لازم است؟


1 - سعی کنید از مصرف وعده غذایی سنگین پرهیز کنید.


2 - موهای بلند سینه خود را بتراشید.


3- همراه خودساعت و سایر لوازم فلزی نداشته باشید.


جهت تهیه نوار قلبی ، سیم های دستگاه از طریق گیره ها یا بادکش های مخصوصی به بدن شما وصل می شوند وبعد از تنظیم دستگاه ، از شما نوار قلب گرفته می شود.


درحین تهیه نوار قلب سعی کنید به آرامی تنفس نموده وحرکتی نداشته باشید.
ادامه مطلب رامی توانیددرسایت دکترهادی زاده پیگیری نمائید.

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک فوق تخصصی دکتر هادی زاده
۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱

1672
0 0