سرنوشت چربیها بعد از جذببعد از جذب چربیهااغلب به سه طریق اصلی مورد استفاده قرار می گیرند :
1- بصورت چربیهای خنثی در بافت چربی بدن انباشته می گردند .
2- توسط سلولهای بدن جذب و برای ساختن ساختمان سلولی بکار گرفته می شوند .در ساختمان سلولی چربیها نقش مهمی را ایفاء می کنند بطوریکه در گرسنگی طولانی ابتدا چربیهای موجود در بافت چربی بدن تحلیل می روند ولی آن چربیهائیکه در ساختمان سلولی بکار رفته اند تا اخرین لحظه مورد مصرف قرار نمی گیرند چربیهائ اصلی که در ساختمان سلولی وجود دارند عبارتند از :
• لسیتین و سفالین های مشابه .
• استرهای کلسترول
این دو دسته از چربیها عوامل حیاتی در ساختمان دیواره سلولی می باشند و علاوه بر آن لسیتین در جدار خارجی اعصاب نیز مورد استفاده قرار می گیرد .
• چربیهای کمپلکس مانند : اسفنگومیلین و سربروزیدها که در سیستم اعصاب مرکزی مورد استفاده قرار می گیرند .
• هورمونهای استروئید : مانند هورمونهای تخمدان , بیضه و کورتکس آدرنال
• بعنوان سوخت مورد مصرف قرار گرفته و تولید انرژی co2 و آب می نمایند

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک فوق تخصصی دکترمحمود هادی زاده
۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱
تماس بگیرید.


2514
0 0