الکترو کاردیو گرام


در مطالعه الکترو کاردیو گرام افراد مختلف دربرخی مطالعات مشخص شدکه 15% افرادیکه دارای اضافه وزن (25% نسبت به قدشان ) بودند دارای تغییرات مشهود الکترو کاردیو گرام بوده اند در حالیکه این رقم در اشخاص معمولی 5/8% و در اشخاص لاغر 2% بوده است .
امروز کلسترول و احتمالا" سایر لیپیدها را مسئول امراض عروقی و مخصوصا" عروق کرونر می دانند و معمولا" میزان خونی کلسترول در اشخاص چاق بالا بوده و احتمال درگیری عروق کرونر در آنها زیاد هست بطور کلی پزشکان در این موارد متفق القول هستند که :
1- رسوب کلسترول در جدار عروق موجب بیماریهای آتروسکلروز و آرتریواسکلروز می گردد.
2- بیمارانیکه مبتلا به بیماریهای عروق کرونر می باشند دارای کلسترول بیشتری نسبت به سن خود می باشند .
3- امراض فوق در ممالکی که افراد آن از غذاهای پر چربی استفاده می نمایند بیشتر و در ممالکی که از غذاهای کم چربی استفاده می کنند کمتر دیده می شود .
4- با استفاده از رژیم غذائی و احتراز از خوردن چربی حیوانی می توان میزان کلسترول خون را پائین آورد.
5- با جایگزین نمودن روغنهای اشباع نشده بجای روغنهای حیوانی در رژیم غذائی می توان میزان کلسترول خون را کاهش داد.
علت اصلی رسوب کلسترول و مخصوصا" استرکلسترول در پلاکهای آتروماتوز عروق تا کنون بدرستی شناخته نشده ولی دو تئوری در این مورد وجود دارند که عبارتند از :
1- تئوری فیلتراسیون : بالا بودن میزان کلسترول در خون موجب می گردد که جدار عروق آنرا جذب نمایند .
2- تئوری لوکال : در این نظریه فرض بر آنست که جدار عروق به صورت اولیه دچار ضایعاتی گردیده و لذا برای ترمیم آن ضایعات نقاط صدمه دیده کلسترول را بخود جذب نموده و یا اینکه سنتزکلسترول را در دیواره عروق افزایش می دهند.
مطالعات زیادی در مورد رابطه بین بیماریهای عروق کرونر و غلظتهای خونی کلسترول ,تری گلیسریدها , بتالیپوپروتئین هاو غیره انجام گردیده است.در سنین میانی ترومبوز عروق کرونر در افراد یکه دارای غلظت خونی کلسترول بالا می باشند 3 الی 6 مرتبه بیشتر از افراد عادی می باشد .بعضی مقالات سالهای قبل معتقدبودندکه در بیماریهای عروق کرونر تری گلیسریدهارل مهمتری را از کلسترول بازی می کنند ولی این موضوع درتحقیقات اخیر، ثابت نشده است.
این سوال پیش می آید که آیا کم کردن وزن و رعایت رژیم غذائی می تواند از بروز امراض کرونر جلوگیری نماید؟
باید گفت که با توجه به آمار موجود کاهش وزن در اشخاص چاق موجب کاهش در مرگ و میر ناشی از امراض عروق کرونر در آنها می گردد.
غذاهای حاوی کربوهیدرات زیاد و چربی کم موجب کاهش کلسترول در خون گردیده ولی از طرف دیگر افزایش لیپولیز کربوهیدراتها منجر به افزایش تریگلیسریدها در خون می گرددو همچنین نشان داده شده است که می توان با مصرف غذاهائیکه حاوی چربیها ی غیر اشباع زیادو کلسترول کم می باشند میزان کلسترول , و سایر لیپیدها را در خون کاهش داده و حتی با رژیم غذائی فوق (اسید های اشباع نشده زیاد و کلسترول کم )قرارداده و دیده شد که چربی ها انباشته شده در اندامهای مختلف آنان برطرف گردیده و سطح اسیدلینولئیک خون آنها به 24% رسیده در حالیکه میزان آن در گروه کنترل که از رژیم معمولی استفاده می نمودند 9% گزارش شده بود .کمیته های صاحب نظر پزشکی باین نتیجه کلی دست یافته اند که پزشکان موظفند به افرادیکه دچار ضایعات آترواسکلروتیک بوده و یا اینکه مستعد این بیماری می باشند رژیم غذائی حاوی چربیهای اشباع شده بمقدار کم تجویز نمایند .

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک فوق تخصصی دکترمحمود هادی زاده
۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱
تماس بگیرید.


2537
0 0