رابطه رشد و چاقیدر یک مطالعه دیده شد که جواب سوال فوق مثبت است بدین معنی که رابطه مستقیمی بین ذخیره چربی زیر جلدی کودکان و رشد و تکامل انها وجود دارد ولی احتمال دیگری هم وجود دارد و ان اینست که رشد و تکامل سریع این اطفال ممکن است به عاملی غیر از عامل کالری بستگی داشته باشد ولی فعلا" مدارک موجود گواه بر این دارند که سرعت رشد و تکامل اطفال رابطه مستقیم با تغذیه انان دارد .طبق مدارکی که تا به امروز در دست است رابطه ای بین هورمون رشد و چاقی وجود ندارد .طبق برخی مطالعات رشد و بلند قدتر شدن نسل کنونی در رابطه مستقیم با تغذیه بهتر اصلی غیر قابل انکار بشمار می رود .چاقی معمولا" بیماری سنین میانسالی است .گاهی چاقی نوع جوانان در تمام عمر باقی می ماند .
چاقی معمولا" در بین زنها که پس از یائسگی و یا بارداری آمادگی بیشتری پیدا می کنند شایعتر است .زنان در طول بارداری حدود 12 کیلوگرم اضافه وزن پیدا می کنند که قسمتی از ان باقی می ماند و رفته رفته بدنبال هر بار آبستنی و زایمان چاق تر می گردد.
چاقی معمولا" بیماری جوامع خیلی فقیر نیست و در یک جامعه فقیر چاقی بندرت ممکن است در بین جوانان دیده شود و بیشتر خاص افراد متمول است ولی در جوامع ثروتمند این مشکل معمولا" از مشکلات مهم جوانان بشمار می رود .البته در بسیاری از ممالک پیشرفته چاقی نوع بالغین شایع است و اغلب دلیل ان هم کمبود فعالیت جسمی است و چاقی در جوامع غربی بین کسانیکه از نظر اقتصادی – اجتماعی در طبقات پایین تری قرار دارند شایع است .
بهر حال مسائل ژنتیکی و تغذیه ای و تغییرات فیزیکی و شیمیایی و فیزیولوژیکی بدن ارتباط مهم و نزدیکی با رشد و چاقی دارند .
غدد مترشحه داخلی که کم کاری آنها اکثرا" با چاقی و فربهی در ارتباط می باشند عبارتند از تیروئید ,هیپوفیز , لوزالمعده , غدد جنسی و غدد فوق کلیوی .

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک فوق تخصصی دکترمحمود هادی زاده
۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱
تماس بگیرید.
1419
0 0