عوارض روانی ناشی از چاقی

چاقی نه تنها از نظر بیماریهائ عمومی ومعروف وعوارض خاصی که درمقالات قبلی ، پاره ای ازآنها ذکر شد مهم بوده بلکه عوارض روانی آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد افراد چاق ممکن است خود را مطرود جامعه حس نمایند و از آنجائیکه در بعضی از فعالیتهای بدنی دچار محدیدیت می باشند احساس حقارت به انها دست می دهد که دربسیاری موارداثرات بدی برعملکردآنان بجای می گذارد.امروزه در درمان چاقی تاکید مهمی بر عوامل روانی موثر در چاقی و همچنین درمان اختلالات روانی ناشی از چاقی می گردد.
خلاصه این مبحث در نکات زیر گنجانده می گردد:
1- چاقی بیماری خطرناکی بوده و احتمال ابتلا به بعضی بیماریها و شدت آنها را افزایش داده و علت مهمی از برای مرگ و میر و زمین گیر شدن می باشد .
2- چاقی بیشتر از آنچه انتظار میرود شیوع داردومرتباافرادجدیدی نیزمبتلامی شوند.
از آنجائیکه میزان و طول مدت چاقی عوامل مهمی در ابتلا به بیماریهای مختلف محسوب می گردد ونیز احتمال عودچاقی ، نسبتازیاداست، نقش جلوگیری از چاقی عامل مهمتری در مقایسه با درمان آن تلقی می گردد.

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک فوق تخصصی دکترمحمود هادی زاده
۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱
تماس بگیرید.1361
0 0