نحوه ذخیره شدن چربی ها در بدن


حتی با مراجعه به جدولهای مربوط به قد و سن و وزن باز هم مقادیر چربی موجود در بدن این افراد متفاوت است بدین معنی که افراد عادی میانه سال دارای چربی بیشتری از جوانان با وزن طبیعی هستند مثال ساده این امر مقایسه دو فرد که دارای قد و وزن مساوی ولی با سنین مختلف می باشد در گروه مورد مطالعه معدل چربی 33 فرد جوان (22-29 سال ) 5/16% بوده که در مقایسه با 33 فرد دیگر با سن 48-57سال که دارای همان قد و وزن بوده ولی دارای 6/22% چربی بوده اند تفاوت فاحشی وجود دارد این امر در مورد زنان نیز صادق بوده با این تفاوت که اختلاف چربی موجود در بدن زنانه میانه سال بیشتر از گروه مردان بوده است .
بطور کلی بدن زنان حاوی چربی بیشتری از بدن مردان می باشد بطور مثال در دهه سوم زندگی چربی موجود در بدن زنان 18-24% و چربی موجود در بدن مردان در همان سنین 12-18% می باشد .اگر مقدار چربی موجود در بدن زنان بیشتر از 30% و در مردان بیشتر از 25% باشد آنان دچار adiposity می باشند .با افزایش سن نسبت چربی به عضله نیز اضافه می گردد و لذا تشخیص چاقی بطور قطع مشکل می گردد زیرا افراد مسن دارای 50% چربی بیشتر در مقایسه با جوانان با همان قد و وزن و جنسیت می باشند و لذا میتوان گفت افراد مسن دچار adiposity نسبی می باشند و نه دچار چاقی اگر چه هیچگونه آزمایش کلینیکی سریعی برای تعیین مقدار چربی بدن افراد موجود نیست ولی در طی معاینه بالینی پزشک متوجه عضلات شل بیمار گشته و همچنین این بیماران از کمبود فعالیت بدنی و خستگی زود رس شاکی می باشند .در تمام گروه های سنی بیمارانی که دارای عضلات آتروفیک می باشند مشکوک به نسبی می باشند حتی اگر وزن آنها نرمال و یا کمتر از نرمال باشد .لذا باید تاکید نمود که بدون وجود چاقی از انجایی که دارای عواقب وخیم تری است باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد
 

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک فوق تخصصی دکترمحمود هادی زاده
۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱
تماس بگیرید.


2460
0 0