نوار قلب یا الکترو کاردیوگرافیالکتروکاردیوگرافی یکی از وسایل اولیه وارزشمنددرکشف اختلالات قلبی وبررسی قلب می باشد. نوارقلب درحقیقت عبارت از رسم جریانات الکتریکی قلب است بدین صورت که سیم های مختلفی به قسمت های معینی از بدن متصل می شوند و این سیم ها به یک سوزن رسم کننده که روی کاغذ در حال حرکت دستگاه نوارقلب قرار دارد وصل می شوند و اگر جریان الکتریکی در قلب در جهت قطب مثبت یک سیم حرکت کند سوزن به سمت بالا حرکت می کند و موج مثبتی روی کاغذ ثبت می شود و اگر جریان از قطب مثبت دور شود سوزن به سمت پایین حرکت کرده و موج منفی ثبت می کند و اگر هیچ جریانی نباشد سوزن در خط وسط ( که به نام خط ایزو الکتریک یا خط صفر گویند ) قرار می گیرد و خط صافی رسم می شود .این سیم ها در جهات و زوایای مختلف بسته می شوند که هر کدام را به نام یک لید یا اشتقاق گویند .سیستمهای مختلف ارزیابی با نوارقلب تعریف شده اند لیکن کلا" 12 لید استاندارد وجود دارد که 6 عدد لید های اندام ها و 6 عدد لید های جلوی قلبی هستند و جداگانه تغییرات اختلاف پتانسیل الکتریکی بین الکترودهای متصل به بدن را ثبت می کنند.براساس اختلالات قلبی مختلف ، تغییرات خاصی درنوارقلب های رسم شده ایجادمی شوند که می تواند تاحدودزیادی اختلالات قلبی رانشان دهد.

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک فوق تخصصی دکترمحمود هادی زاده
۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱
تماس بگیرید.


1224
0 0