عوارض واریس قسمت دوم

قسمت دوم

ترومبوز (لخته خون)

همانگونه که در شماره قبلی نیز اشاره شد واریس میتواند همراه با عوارض ومشکلات فراوان برای مبتلایان باشد.این عوارض می توانند بدلیل تظاهرات خارجی عروق واریس ویابدلیل ماهیت داخلی واریس های طنابی شکل باشند .بدین مفهوم که نارسائی های عروقی داخلی ، مستقل از اثرات وعوارض جانبی واریس هایی که باچشم دیده می شوند نیزمی توانند باعث بروز عوارض واریس شوند.
بکی از عوارض مهم واریس ونارسایی های وریدی ایجادترومبوز(لخته) می باشد.
ترمبوز بیشتر در واریس های طنابی شکل بزرگ پیچ در پیچ دیده می شوند.ترمبوزهای ناشی از نارسایی های وریدی میتوانند باعث DVT ( لخته های خونی دروریدهای عمقی ) یاSVT( ترومبوز ولخته دروریدهای سطحی) شوند.
درsvtترمبوز(لخته)در عروق سطحی دیده میشود که درمان وبرخورد با آنها ساده تر وراحتتر از بیماری های وریدی عمقی می باشد که البته درمان تیز بستگی مستقیم به امکان تبدیل svt بهDvt دارد وهرچه احتمال تبدیل svt بهDvtبیشتر باشد خطر تبدیل ترمبوز به آمبولی ریه وPTS( سندرم پست ترومبوتیک )(شامل مجموعه ای ازعوارض متعاقب ترومبوز )افزایش می یابد وبرخورد با آن قاطع تر خواهد بود.

عروق واریس رتیکولر نیز میتوانند باعث بروزclotهای کوچک شوند که اهمیت آنها کمتر بوده وغالبا باعث بروز دردوتغییر رنگ وحساسیت میشوند.
در صورت درمان واریس با لیزر ، RF ( امواج رادیوفرکوئنسی ) GLUE ( چسب واریس ) یااسکلروتراپی ،امکان بروز لخته در عروق درمان شده تقریبا بطورکامل مرتفع می شود.
از طرفی انجام اقدامات درمانی invasive در شرایط حاد ترمبوز تابع قوانین خاص است که بایستی در موقع انجام این اقدامات همواره مد نظر قرار گیر. ند

از سوی دیگر نارسایی های وریدی میتوانند سبب Dvt نیز بشوند که برخورد کلاسیک با آن بایستی بسرعت شروع شود.
در مورد روشهای درمانی svt مطالب گوناگونی قابل ذکر است و برای درمان آنها میتوان از روشهای درمانی کنزرواتیو یاinvasive استفاده کرد.
علاقمندان میتواتتد جهت کسب اطلاعات کاملتر به سایت اینجانب (دکتر محمود هادی زاده) مراجعه نمایند.
.

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک فوق تخصصی دکترمحمود هادی زاده
۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱
تماس بگیرید.


2834
0 0