بازتوانی قلب


بازتوانی قلبی یکی ازمواردی استکه دربیماران قلبی ، متعاقب پشت سرگذاشتن مشکلات حاداولیه ( نظیر سکته قلبی یا نارسایی حادقلبی) جهت درمان کامل ودستیابی به بهبودی کامل ، توصیه می شود.
درادامه ، طی سه قسمت به بحث بازتوانی قلبی می پردازیم.

بازتوانی قلبی چیست؟

بازتوانی قلب در حقیقت برنامه ریزی منظم ورزشی و آموزشی درابعادگوناگون است که هدف آن کمک به بیماران قلبی است تا بتوانند قدرت جسمی و روحی خود را افزایش بدهند و از عوامل خطری که موجب وخامت وضع سلامتی آنها می شود بکاهند و کم کم سبک جدیدتر و سالمتری از زندگی را بیاموزند تا بتوانند با روحیه بهتری به سوی زندگی طبیعی برگشته وبرای بازگشت به آغوش خانواده خود و جامعه اقدام نمایند.

اهداف :

*شناخت عوامل خطرو کنترل عواملی که باعث بیماری های قلبی عروقی می شوند.
*کمک به بیمارجهت بازگشت به زندگی عادی خود
*کاهش فشار روانی واسترسهای متعاقب بیماری
*افزایش توان جسمی بیماران
*بهبودکیفیت زندگی بیماران
*کاهش خطر واحتمال ایست قلبی و یا سکته های مجددوکنترل عوامل خطر
*کنترل علائم بیماریهای قلبی
*بالا بردن وبهبود کیفیت زندگی بیماران
*کاهش روند پیشرفت پلاک های عروقی که باعث ایجاد ایسکمی وتنگی عروق می شوند.
*کاهش مرگ و میر بیماران

نحوه ومراحل اجرای بازتوانی قلبی:

الف)ارزیابی وضعیت سلامتی و پزشکی فرد
در این قسمت پزشکان وضعیت فردی را که دچار بیماری قلبی شده است،بررسی می کنند و سایر بیماری های زمینه ای مثلا دیابت،فشار خون ،چربی خون بالاو...را تشخیص می دهند.شناخت این عوامل خطر ،به تیم بازتوانی کمک می کند تا بتوانند برنامه توانبخشی مخصوص و متناسب هر فرد را منحصرا برای همان شخص طراحی کنند.

ب)فعالیت فیزیکی:

بازتوانی قلبی از طریق طراحی فعالیت های فیزیکی که متناسب با وضعیت هر فرد است و با فعالیت هایی نظیر دوچرخه سواری ،پیاده روی سریع،وزنه برداری و سایر ورزش های استقامتی فرد قدرت بدنی و تناسب عضلانی خود را افزایش دهد.

ج)آموزش سبک زندگی سالم :

یک قسمت عمده از برنامه بازتوانی قلبی،شامل آموزش به بیماران برای آنکه رژیم غذایی مناسب تری داشته باشند،وزن اضافی خود را اصلاح نمایند و مصرف چربی و نمک را کاهش بدهند.عادات غلط مثل استعمال دخانیات را ترک کنند و احساساتی نظیر درد و یا خستگی که ناشی از بیماری قلبی زمینه ای شان است را اصلاح نمایند واز آن خلاصی یابند.

د)حمایت روحی روانی :

تطابق با یک وضعیت خطیر و تهدید کننده حیات،اغلب مدت زمانی طول می کشد و بیمار در این موقع ممکن است دچار افسردگی و یا اضطراب شود و به علت بیماری زمینه ای تا مدتی ارتباط خود را با جامعه کاهش دهد و یا حتی مجبور شود برای مدت چند هفته به کار نپردازد .روانشناسان وروانپزشکان در این زمینه باآموزش تکنیک های کنترل استرس و درمان افسردگی به بهبود وضعیت عمومی بیماران می پردازند.

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک فوق تخصصی دکترمحمود هادی زاده
۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱
تماس بگیرید.


2530
0 0