بیماری های قلب وعروق


بیماری های قلب وعروق:
بیماری های قلب و عروق

قلب,بعنوان یکی از ارکان اصلی بدن انسان شناخته می شود که از قسمتهای گوناگونی تشکیل شده وهر قسمت از آن وظیفه خاصی را بعهده دارد.
بیماریهای قلبی عروقی نیز بسته به آنکه کدام قسمت از این سیستم را درگیر کرده باشند, به انواع گوناگونی قابل تقسیم هستند و انواع بیماریهای عضله قلب, بیماریهای عروقی, بیماریهای پرده قلب,بیماریهای دریچه ای قلب و... شناخته شده اند.
از بین بیماری های فوق,مهمترین دسته بیماری ها،بیماری های عروقی(درگیر کننده رگ های قلب)میباشند.بافت قلب,جهت ادامه زندگی و حیات خودوانجام پمپاژ خون,نیاز دارد که مواد غذایی و اکسیژن رااز طریق خون دریافت نماید.خون مورد نیاز,از طریق رگ های قلب(عروق کرونر)به قسمتهای مختلف قلب میرسد وهر گونه اشکال در خون رسانی به بافتهای قلب,میتواند باعث بروز صدمات مختلف به قلب شود.در صورتی که خون رسانی حتی برای مدت زمان کوتاهی متوقف شودقسمتی از بافت قلب دچار مرگ بافتی(نکروز)می شود وسکته قلبی (انفارکتوس میوکارد)اتفاق میفتد.
انفارکتوس میوکارد(سکته قلبی)معمولا پس از آن اتفاق می افتد که یک لخته خونی, به صورت حاد بر روی یک تنگی قبلی که در رگ کرونر قلب بوجود آمده است,قرار میگیرد.
بدین معنا که به مرور زمان,مواد مضر موجود در خون(از قبیل چربی های مضر)بتدریج در مجرای داخلی رگ رسوب مینمایند وباعث انسداد تدریجی وباریک شدن وتنگ شدن قطر داخلی عروق کرونر(رگهای تغذیه کننده قلب) میشوند.
در این حالت,خون رسانی به بافت های قلب کاهش می یابدولی بافتهای قلب همچنان زنده وبه حیات خود ادامه میدهند.
در صورتیکه به هر دلیل,لخته خونی در عروق کرونر(رگهای اصلی قلب) ایجادشوند این لخته خون در محل تنگی موجود از قبل,باعث انسداد کامل مسیر خون شده وخون رسانی متوقف می گردد.در این حالت قسمت هایی از قلب که توسط رگ مذکور خون رسانی میشو ند,دچار نکروز(مرگ بافتی)شده واصطلاحا انفارکتوس میوکارد(سکته قلبی)رخ میدهد.
چپس از ایجاد انفارکتوس میوکارد,در صورتی که بیمار به سرعت تحت درمان قرار گیردبافت های زیادی ازمرگ نجات پیدا میکنند اما اگر درمان کافی و کامل به سرعت انجام نشود میتواند صدمات شدیدی را به بافت های قلب وارد کرده وحتی باعث مرگ بیمار شود.
درمان سکته قلبی(انفارکتوس میوکارد) به دو روش انجام می شود.
در صورتی که بیمار نزدیک به مرکز مجهزی باشد که امکان آنژیو گرافی قلب بصورت اورژانسی وسریع ,وجودداشته باشد ،بهترین روش انجام فوری آنژیو گرافی قلب ومشخص کردن محل تنگی وتشخیص رگ مسدودشده است در این حالت با استفاده از بالون آنژیو پلاستی (استفاده از بالون واستنت که اصطلاحا فنر نامیده میشود)میتوان به فوریت رگ مسدود شده را باز کرد وبافت قلب را نجات داد.
درصورتیکه امکان انجام آنژیو گرافی وبالون آنژیو پلاستی وجود نداشته باشد میتوان از ترومبولیز استفاده نمود که عبارت ازتزریق فوری دارو های خاص که می توانند تا حدود زیادی لخته ایحاد شده را ازبین ببرند ومجرای
رگ را باز نمایندمی باشد.

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک فوق تخصصی دکترمحمود هادی زاده
۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱
تماس بگیرید.

1356
0 0