کمردرد (قسمت دوم)

کمردرد

درادامه قسمت اول، به بخش دوم مبحث کمردردمی پردازیم.
ازجمله توصیه های مهم آنستکه بخاطر داشته باشیم که هنگام ایستادن به جلو خم نشویم.
گوش ها ،شانه ها و لگن باید در یک امتداد باشند و شکم را بطرف داخل نگه دارید.از ایستادن طولانی مدت اجتناب کنید و اگر مجبورید به مدت طولانی بایستید،مکرر وزن خود را روی پاها جا به جا کنید و از کفش پاشنه بلند استفاده نکنید.
اگر مجبورید به مدت طولانی بایستید.توصیه می شودکه یکی از پاها را روی پله یا چهارپایه به بلندی ۲۰سانتی متر قرار دهید وضمن داشتن تحرک ، هر ۱۰دقیقه جای پای خود را عوض کنید.
یکی ازدلایل شایع کمردرد، مشکلات روحی روانی است.درحقیقت استرسها ومشکلات روانی ، دربرخی افراد، خودرابادردیکی ازاعضا بدن نشان می دهند .دراینگونه موارد بعضی ازبیماران مبتلابه سردرد، دردقفسه سینه یا‌.....می شوند وپاره ای ازبیماران نیز دراثر مشکلات روحی روانی، دچار کمردردمی شوند.
باتوجه به مطلب گفته شده ، درمان واجتناب ازاسترس، یکی از مواردی است که بایدمدنظرقرارگیردومی تواندکمک بسزائی به بهبود وضعیت بیمارنماید.
در حالت خوابیده به پهلو،بهترین حالت آن است که با مفاصل ران و زانو خمیده و یک بالش بین زانوها یا در حالت دراز کش به پشت ،یا مفاصل زانودرحالت خمیده بخوابید.
روی شکم نخوابید.
اگر به پشت می خوابیدبهتراست یک بالش زیر کمر خود قرار دهید.
هنگام برخاستن از رختخواب ابتدا به یک طرف بچرخید و با کمک دستها و سفت کردن عضلات شکم بنشینید وآنگاه از جا بلند شوید.

درهنگام بلند کردن اجسام از زمین
توصیه می شودحتی الامکان از راه های دیگر مثل هل دادن استفاده کنید.
از بلند کردن ا جسام سنگین بپرهیزید وبویژه ازبلندکردن جسم سنگین و چرخاندن همزمان کمر جدا خودداری کنید.
بیادداشته باشید که بلندکردن اجسام سنگین، می تواند علاوه برکمردرد،آسیبهای جدی دیگری نیز برای بدن بهمراه داشته باشد.

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک فوق تخصصی دکترمحمود هادی زاده
۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱
تماس بگیرید.


2510
0 0