کمر درد و روشهای درمان آن(قسمت اول )

کمر درد


کمر دردوروشهای درمان آن
(قسمت اول)

کمردرد ، دربسیاری ازموارد همراه باپادرد بوجودمی آیدولی دربرخی بیماران ، کمردرد همراهی واضحی باپادردندارد.
ازجمله مواردشایع پادردهای عروقی که دربرخی بیماران ، همراه باکمردرد وجوددارد، انواع همانژیومها، واریس و...می باشند.درمودواریس واختلالات عروقی ، مقالات فراوانی درسایتهای دکترهادی زاده موجودودردسترس است.
دراینجادرطی دومقاله ، به مطالب مهم درمورد کمردردمی پردازیم که درزیر ، قسمت اول آن تقدیم شماخوانندگان محترم می گردد:
کمر درد یکی از علل بسیارشایع مراجعه بیماران به مراکز درمانی است و به دلایل گوناگونی ایجاد می شود.درموردعلل گوناگون کمردردهاوتوزیع فراوانی آنها، مطالب ونظرات گوناگونی منتشرشده است ولی بطورکلی درمورد اتیولوژی یادلایل ایجادکمردردهامی توان گفت:
بعضی از کمر دردها ،به علت ضربه ها،حرکت های نامناسب ،ضعف عضلات کمر،یا فشار بیش از حد به ستون فقرات ایجاد می شود،این دسته از کمردردها شیوع بیشتری دارند و قابل پیشگری هستند.
اما گاهی علت های غیر حرکتی مثل انواع بیماری ها،می توانندموجب کمردرد شوند که در این صورت برای درمان کمردرد باید ابتدا بیماری ایجادکننده شناسایی وسپس درمان شود.
شایعتری بیماری هایی که باعث کمردرد می شوند،شامل بیماری های التهابی،بیماری های عفونی ،برخی ازانواع سرطان ها،مسمومیت با فلزات سنگین رادیوم و بعضی از بیماری های داخلی .
بعضی از شغل ها که نیاز به نشستن طولانی دارند،بد نشستن،بد ایستادن،قوز کردن و استفاده زیاد از عضلات کمر مثلا هنگام بلند کردن اجسام سنگین ،نیزاز علل ایجاد کمردرد محسوب می شود.
برخی اقدامات در وضعیت های مختلف کمک می کنند تا به کمر درد مبتلا نشوید و پا درد خود را کنترل کنید:

وضعیت نشسته:
زمانی که در حالت نشسته قرار دارید.کف پا های خود را روی زمین قرار دهید و زانوها را هم سطح لگن یا کمی بالاتر قرار دهید.
ازقراردادن ستون فقرات و لگن در هنگام نشستن به مدت طولانی در یک وضعیت خودداری کنید.
اگر مجبورید مدتی روی صندلی بنشینید سعی کنید که هر نیم ساعت برخیزید و راه بروید ویا حرکات کششی انجام دهید صندلی مناسب یا پشتی و زاویه حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰درجه استفاده کنید..
ادامه مطالب مربوط به کمردرد رادرقسمت دوم همین مقاله پیگیری نمائید.

جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک فوق تخصصی دکترمحمود هادی زاده
۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱
تماس بگیرید.


2608
0 0