نارسایى قلب (قسمت دوم )

http://www.doctorhadizadeh.ir/
نارسایی قلب
عواملی که می توانندباعث تشدیدوعلامتدارشدن یک نارسایی قلب که بدون علامت بوده وتحت کنترل قرارداشته است ،کدامند؟
شایعترین عوامل عبارتند از:
1.پیروی نکردن از رژیم غذایی مناسب.بعنوان مثال چنانچه بیمارمبتلابه نارسایی قلب،مقدارزیادی نمک مصرف نمایدیاازغذاهای آماده که حاوی املاح زیادمی باشنداستفاده نمایدویادرصورت نارسایی شدیدقلبی مایعات زیادمصرف نماید،احتباس وتجمع مایعات دربدن بیمارمی تواندباعث ادم(ورم)بدن وتنگی نفس گردد
2.سرپیچی ازمصرف منظم ودقیق داروهای درمان نارسائی قلبی یامصرف داروهایی که می توانند باعث تجمع وعدم دفع مناسب مایعات بدن شوند مانند بسیاری ازداروهای مسکن که باعث بدشدن وضعیت عمومی بیمارمی شوند.
علل دیگری نیزوجوددارند که می توانند باعث بروزیاتشدیدعلایم شوندکه پاره ای ازآنهاعبارتند از :
3.بروزیاتشدیدتنگی های عروق قلب موجب کاهش خونرسانی به قلب (ایسکمی قلب )یابروز انفاکتوس حاد(سکته قلبی)
4.افزایش وعدم کنترل فشارخون (هیپرتانسیون)
5.آریتمى‌ها(نامنظمی ها)ی قلبی بهردلیل که بوجودآیند می توانند باعث تشدیدعلایم نارسایی قلب شوند.
6.انواع عفونتها وهرگونه اختلال داخلی که منجربه ایجاد تب شود
7.آمبولى ریوی
8.کم خونی بهردلیل رخ دهدبویژه اگرشدیدیانسبتاشدیدباشد
9.حاملگی
10.اختلالات تیروئید
11.عفونتهای دریچه هاولایه های مختلف قلب

علائم و نشانه های نارسایی قلبی
علائم نارسایی قلبی معمولا دراثرکاهش خون‌رسانى به اعضامختلف بدن می باشد که خوداین مسئله می تواندعلائم مختلفی(خستگی زودرس،تنگى‌نفس،کاهش انرژی و…)رابهمراه داشته باشد.ازسوی دیگر فشارهای پرشدگى داخل قلبى که افزایش یابندنیز می توانند علائم دیگری (ارتوپنه، تنگى نفس حمله‌اى شبانه، ادم محیطی) راایجادنمایند .
نکته مهم آنستکه دربرخی مواردممکنست خودشخص نیزازبیماری بی خبربوده وبصورت اتفاقی درحین معاینه یا انجام اکوکاردیوگرافی مشخص گردد که این امر ضرورت معاینات دوره ای تشخیصی بویژه درکسانی که درخطربالاتری برای ابتلابه نارسایی های قلبی هستند( مثل بیماران با سابقه خانوادگی نارسایی قلب، بیماران مبتلا به فشارخون بالای مزمن، بیماران دیابیی و تیروئیدی ، وجود آریتمی و…) رانشان می دهد. کم کم باپیشرفت نارسایی ،علایم نارسائی ظاهرمی شوندکه عمده این علائم عبارتنداز:
تنگی‌نفس در هنگام فعالیت که البته در موارد شدیدتر بیماری، در زمان استراحت نیز وجودخ واهد داشت، اگرشدت بیماری بیشتر شود سرفه خشک و نیزگهگاه خلط یاخلط خونی یا خلطهای کف دار اضافه خواهد شد


جهت کسب اطلاعات کاملتر می توانید باتلفنهای کلینیک فوق تخصصی دکترمحمود هادی زاده
۵و ۳۲۲۴۲۱۶۴ _ ۰۳۱
تماس بگیرید.
برچسب ها:

قلب و عروق

2484
0 0