مفاهیم اساسی واریس ودرمان واریس پا

طبقه بندی CEAP
شدت بیماری وریدی مزمن بر اساس طبقه بندی CEAP ارزیابی می شود (به زیر مراجعه کنید). مهمترین قسمت این طبقه بندی ، کلاس بالینی (C) است که بر اساس معاینه تعیین می شود و برای برنامه ریزی درمان اولیه کافی است.

سایر پارامترهای طبقه بندی فقط بر اساس داده های سونوگرافی داپلر ارزیابی می شوند و توصیف می شوند (E - علت یا علت ، A - آناتومی ، P - پاتوفیزیولوژی ، یعنی مکانیسم وقوع). بیماری بالینی مزمن وریدی کلاس C بر اساس طبقه بندی CEAP:

بیماری مزمن وریدی بیماری است که همراه با آسیب یا نارسایی دریچه های وریدی ، رگ های واریسی و تغییرات مربوط به آنها است.
به دلیل ترومبوز ورید عمقی ، که به نوبه خود جریان طبیعی خون در وریدها را مختل می کنددرمان واریس پاونارسایی های وریدی ضروری است.
رگ های واریسی درمرحله یک ودو بیشتریکمشکل زیبایی وریدی است که با تغییرات پوستی شدیدیا ورم همراه نیست. در این حالت ، هدف از درمان رگهای واریسی کاملاً آرایشی وحفظ زیبایی است.

نارسایی مزمن وریدی نوعی بیماری از وریدها است که به علت جریان خون غیر طبیعی در آنها ، به دیواره های مویرگی آسیب می رساند و با تورم اندام ها و آسیب به بافت نرم (کلاس C3 - C6 طبق طبقه بندی CEAP) آشکار می شود.

درمان محافظه کارانه شامل درمان فشرده سازی ، داروهایی برای کاهش نفوذ پذیری وریدها ، ورزش و درمان های دیگر است.

درمان های مداخله ای پیشرفته شامل انواع روش های لیزرواریس(لیزرواریس پادراصفهان) و RFو اسکلروتراپی وچسب واریس است.

توصیه های اصلی

• تا آنجا که ممکن است در مورد ماهیت بیماری خود - در مورد عواملی که باعث شکایت می شوند (به عنوان مثال ایستادن و نشستن به مدت طولانی) یا برعکس ، باعث بهبودی شما می شوید (بالا بردن پاها ، فعالیت بدنی)اطلاعات کسب نمایید.

• روش اولویت دارمعمولی برای از بین بردن شکایات ناشی از نارسایی مزمن وریدی ، درمان فشاری است که باید مداوم باشد. هنگام انتخاب روش های درمانی فشاری ، توصیه های پزشک خود ( دکترهادیزاده)(بهترین دکترواریس اصفهان)را دنبال کنید

03132242165 تلفن مرکزفوق تخصص واریس اصفهان(مرکزواریس دکترهادیزاده) دراختیارشماعزیزان قراردارد.

473
0 0