نحوه انجام لیزرداخل وریدی برای درمان واریس:مقاله ای ازدکترهادی زاده(تلفن: 09211016462 و 03132242165) (بهترین متخصص واریس ایران) (بهترین متخصص واریس اصفهان) تقدیم به شماخوانندگان محترم می شود.

در طول عمل لیزرداخل وریدی برای درمان واریس بیمارمبتلابه واریس چه تجربه ای خواهد کرد؟
هر وقت لیزر استفاده میشود باید عینک محافظ بپوشیدویاچشمان خودراببندید ۰ پزشک محل درمان را تمیز وبیحس میکند بیمارمبتلا به واریس به دلیل تزریق بی حسی موضعی در عمل دسترسی به ورید در طول ورید احساس سوزش خیلی کمی خواهد داشت۰
این منطقه که برای درمان واریس(لیزرواریس)در مدت زمان کوتاهی بی حس میشود هیچ ناراحتی جدی درطول انجام لیزرواریس یاآراف واریس ایجاد نمیشود وبیماربراحتی درتمام مدت درمان واریس(لیزرواریس) هوشیاراست.
درمان واقعی رگ با لیزرواریس یا آراف واریس دردناک نیست وبراحتی تحمل می شود.
پس از درمان واریس بالیزرواریس شما نیاز به پوشیدن جوراب ساق بلند (جوراب واریس) فشرده سازی دارید که پوشیدن جوراب واریس به رونددرمانی کمک خواهد کرد۰
شما می توانیدفورا فعالیت خود را از سر بگیرید در طول دوره بهبودی فعال بمانید و وقت زیادی را در رختخواب نگذرانید۰بی تحرکی کامل بودندممکن است احتمال بروز عوارض را افزایش دهد با این وجود باید مدتی بعد از عمل از فعالیت بدنی شدید وبلندکردن اجسام خیلی سنگین جلوگیری کنید۰
چه کسی نتایج را تفسیر میکند وچگونه میتوانم انها را بدست اورم؟
معاینه سونوگرافی پیگیری برای ارزیابی رگ تحت درمان بالیزرواریس قابل انجام است. درطی یک هفته رگ هدف باید با موفقیت درمان شود روش های اضافی( مانند اسکلرو تراپی یا فلبکتومی) ممکن است برای درمان رگهای مرتبط ضروری باشد۰
برای کسب اطلاعات کاملتردرموردانواع درمان واریس(لیزرواریس وسایرروشها) بامرکزواریس اصفهان(متعلق به دکترهادی زاده، بهترین متخصص واریس ایران(بهترین متخصص واریس اصفهان) تماس حاصل فرمایید.
1075
0 0