اثرات داروهاوسموم برقلب:قسمت ششممهارکننده های MAO, عموماآریتمی های بطنی بندرت گزارش می شوند. این داروها غالبا هیپوتانسیون اورتوستاتیک ایجاد می کنند و لذامعمولا در افراد خاص که دچار بیماری قلبی و عروق مغزی هستند باید از مصرف آنها اجتناب گردد. مصرف این داروها بعلت تداخلات بالقوه ای که با دیگر داروها و مواد حاوی تیرامین داشته و منجر به Hypertensive crisis می شوند محدود است. این واکنش ممکن است برای مدت حداقل ۲ هفته پس از قطع دارو ادامه یابد. برای درمان این حالت از آدالات زیرزیانی ، فنتولامین ، کلروپرومازین و کاپتوپریل استفاده شده است .
ليتيوم
ليتيوم بصورت نمک سیترات یا کربنات، با دوزهای درمانی، حتی در بیماران قلبی آثار قلبی ناشایعی دارد. شایع ترین اثر برجسته این دارو سرکوب کردن خاصیت اتوماتیسیته خصوصا در گره سینوسی است. حتی با دوزهای درمانی ممکن است سرکوب گره سینوسی همراه با فرار یک ضربان آهسته Slow escape) (Rhythm ایجاد گردد. احتمالا در بیماران دارای بیماری قبلی گره سینوسی و نیز مصرف توأم داروهائی که دارای اثرات مشابه بروز این حالت شایع تر است . برای ادامه درمان لیتیوم از تعبیه ضربان ساز دائم استفاده شده است. تغییرات نواری شایع است و نمای هیپوکالمی را تقلید می کند. کاهش دامنه یا برعکس شدن امواج T و پیدایش موج U شایع است و ممکن است QT طولانی شود. طولانی شده قطعه P . R، بلوک شاخه ای و بلوک کامل قلبی، گرچه نادر است ولی گزارش شده اند. علیرغم گزارش های پراکنده مبنی بر آریتمی بطنی، لیتیوم ممکن است خواص ضد آریتمی داشته باشد.
جهت کسب اطلاعات کاملتربه سایتهای مرکزواریس اصفهان(مرکزفوق تخصصی واریس اصفهان) مراجعه فرمائید.
1359
0 0