اثرات داروهاوسموم برقلب قسمت پنجم:

درادامه مباحث ارائه شده توسط مرکزواریس اصفهان(مرکزفوق تخصصی واریس وقلب وعروق اصفهان) ادامه مبحث اثرات سموم وداروهابرقلب ، توسط مرکزواریس اصفهان ، تقدیم شماعزیزان می شود:
دوزهای درمانی، موارد کمی از آریتمی های دهلیزی - بطنی، ایست گره سینوسی و بلوک کامل قلبی باترازودون گزارش شده است. بعضی از این موارد یا در بیماران مسن و یا در بیماران دچار بیماری زمینه ای مهم قلبی که دوز اولیه دارو در آنها زیاد بوده است، ایجاد شده است.
Nomnifensine ، در امریکا فقط پس از چند ماه از ورود آن به بازار برچیده شد. گرچه آثار قلبی - عروقی جانبی این دارو بنظر می رسد که حداقل باشد ولی بعلت شیوع آنمی همولیتیک از بازار جمع شد. به علت نگرانی در مورد شیوع تشنج، bupropion هنوز در ایالات متحده بفروش نرسیده است. Fluoxetine فلوكستين) یک مهارکننده برداشت سروتونین است که تمایل کمی برای گیرنده های کلینرژیک داشته ، اثرات قلبی عروقی معدودی دارد. ضربانات قلب بطور خفیفی آهسته می شود. برادیکاردی سینوسی و تاکی آریتمی های دهلیزی گزارش شده اند. با دوزهای بالاتر بروز هیپوتانسیون اورتوستاتیک محتمل است . این دارو در افراد مسن و کسانی که سابقه آریتمی های دهلیزی یا اختلال عمل گره سینوسی داشته اند باید محتاطانه مصرف شوند. اثرات قابل توجه بر سیستم هدایتی شناخته نشده اند. تعداد محدودی موارد اضافه مصرف حتی با سطح سرمی ۱۰ برابر درمانی گرفتاری قلبی نشان ندادند.
اثرات قلبی عروقی بوپروپینون Bupropione معدودوکم می باشند. مطالعات محدودی در مبتلایان به اختلال عمل بطن چپ ، آریتمی های بطنی یا بیماری سیستم هدایتی اثرات ناچیزی نشان داده اند. حتی در حضور اختلال عمل بطن چپ ، هیپوتانسیون اورتوستاتیک ناشایع است . فشارخون ممکن است به طور قابل توجهی افزایش یابد به خصوص اگر پرفشاری از قبل موجود بوده باشد. علیرغم یافته های فوق این دارو خطر قابل توجهی برای بروز تشنج دارد.
ادامه این مبحث در سایت مرکزواریس اصفهان(مرکزدرمان واریس اصفهان) دراختیارشماست.
1388
0 0