نارسایی عروقی و واریس

نارسایی عروقی و واریس
واریس در اصطلاح عبارت از عروق پرپیچ و خم و نارسا می باشد.علت آنکه نارسایی وریدی وواریس اتفاق می افتد متنوع و شامل دسته های گوناگون می باشد.علل نارسایی وریدی و واریس از نظر اتیولوژی و علت شناسی به دو دسته نارسایی های اولیه و نارسایی های ثانویه تقسیم می شوند.نارسایی های اولیه عواملی هستند که عموما با علل ناشناخته باعث ایجاد واریس و نارسایی های وریدی وواریس های بزرگ می شوند. علل اولیه واریس متنوع بوده که یکی از مهم ترین علل آن التهابات عمومی یا موضعی می باشد که با تاثیر بر دیواره وریدها و همچنین دریچه های لانه کبوتری باعث نارسایی وریدی و ایجاد واریس می شوند.واریس هایی که متعاقب نارسایی های دریچه ای اتفاق می افتد عموما از نوع واریس های طنابی شکل و بزرگ می باشند همچنین در صورتیکه نارسایی های وریدی وواریس ثانویه به علل شناخته شده ای مانند لخته های عروقی به وجود آیند باعث ایجاد واریس های کوچک یا بزرگ شده و بسته به شدت ترمبوز و لخته ممکن است واریس های مختلف با شدت های گوناگون ایجاد شوند.واریس های طنابی معمولابدلیل درگیری وریدهای صافنوس ایجاد شوندولی این واریس های طنابی صرفا بدلیل درگیری وریدهای صافنوس ایجاد نمی شود بلکه ممکن است درگیری وریدهای پرفراتور (سوراخ کننده) نیز باعث ایجاد واریس و نارسایی های عروقی شوند.درمان هر یک از واریس های ایجاد شده بسته به علت و شدت واریس متفاوت می باشد که از جمله موارد درمان واریس می توان به لیزر واریس ،درمان واریس باRF،اسکلروتراپی واریس،میکروفلبکتومی و چسب واریس و.......اشاره نمود.
1415
0 0