چرا واریس باعث لخته های خون(ترمبوز) می شود؟ ((قسمت دوم))

مرکز واریس اصفهان ( تلفن ها :۶۵و۳۲۲۴۲۱۶۴_۰۳۱) جهت آشنایی هموطنان عزیز با عوارض واریس و روش های درمانی آن مقالات متعددی ارائه نموده است که یکی از این سلسله مقالات مربوطه به ترمبوزها و لخته های خونی ناشی از واریس های گوناگونی و نارسایی های وریدی می باشد.در مقاله قبل اشاره شد که واریس می تواند باعث ایجاد ترمبوزهای سطحی و ترمبوزهای عمقی شود،همچنین اشاره شد که ترمبوزهای سطحی با احتمال بیشتری نسبت به ترمبوزهای عمقی اتفاق می افتد و همچنین درمان آنها ساده تر و سریع تر می باشد.برای درمان ترمبوزها(لخته های سطحی) بیماران معمولا به درمان دارویی و استفاده از مسکن جواب می دهند و عموما لخته های سطحی ناشی از واریس تبدیل به لخته عمقی (DVT) نمی شود اما در برخی از موارد بویژه در صورتی که طول لخته بیش از ۵سانتیمتر و یا فاصله آن تا جانکشن کمتر از ۳ سانتیمتر می‌تواند به ورید های عمقی گسترش پیدا کر ده و باعث ایجاد ترومبوز های عمقی(لخته های عمقی) شود از سوی دیگر واریس های بزرگ و نارسایی های وریدی می‌توانند به طور مستقیم نیز باعث ایجاد لخته های عمقی (DVT) شوند که در این حالت بدون وجود لخته های سطحی (بدون نیاز به وجود SVT) واریس بطور مستقیم باعث ایجاد لخته عمقی (DVT) می شود که البته این حالت در واریس های شدید و نارسایی های وریدی عمقی دیده می شود.در صورتی که واریس باعث ایجاد لخته های عمقی شود می تواند متعاقبا باعث ایجاد آمبولی ریه شود و بنابراین درمان واریس و نارسایی وریدی می تواند باعث پیشگیری از بروز آمبولی ریه و لخته های عمقی (DVT) شود.اینکه چرا و با چه مکانیسمی واریس های بزرگ و کوچک می توانند باعث ایجاد ترمبوز و لخته های خونی شوند و مکانیسم این موضوع چیست مطالب گوناگونی وجود دارد که در مقاله بعدی به آن اشاره می نماییم.
1300
0 0