اثرات داروهای غیرقلبی وسموم برقلب، قسمت چهارم:

باتوجه به اثرات سموم وداروهای گوناگون برقلب وعروق، مرکزواریس اصفهان(مرکزدرمان واریس اصفهان)(کلینیک واریس وبیماریهای قلبی عروقی وواریس اصفهان) اقدام به انتشار وبارگذاری مقالات ومباحث گوناگونی دراین زمینه نموده است.دراین مقاله ، ادامه مطالب دراین زمینه، ازسلسله مقالات مرکزواریس اصفهان ، دراختیارعلاقمندان گرامی قرارمی گیرد.
مانیتورینگ قلبی معمولا بایستی برای حداقل ۲۴ ساعت پس از رفع تمام علائم مسمومیت ادامه یابد.البته امکان دارد مانیتورینگ همودینامیک نیاز باشد تا درمان مناسب هیپوتانسیون هم انجام شود. وازودیلاتاسیون شدید محیطی ممکن است به مقادیر زیادی مایع و تنگ کننده های عروقی احتیاج داشته باشد. فنیل افرین یا نوراپی نفرین بر دوپامین ترجیح داده می شوند. اگر یک عامل اینوتروپ مثبت نیاز باشد، دوبوتامین ترکیب مناسبی است.
دیگر داروهای ضد افسردگی ضد افسردگی های جدید تر ممکن است آثار قلبی - عروقی کمتری داشته باشند. آموگزاپین و ماپروتیلین (Amozapine and Maprotiline) آثار بالقوه ای مشابه سه حلقه ایهای رده دوم و سوم خصوصا در هنگام مسمومیت دارند. در آغاز تصور می شد ما پروتیلین آثار قلبی کمتری داشته باشد ولی تجربه بعد از فروش نشان داد که مسمومیت قلبی آن مساوی با سه حلقه ایها است. با دوزهای درمانی، فلوتر دهلیزی، تاکیکاردی بطنی از نوع Torsade
- de points گزارش شده است موارد محدودی از مسمومیت شدید قلبی ناشی از آموگزاپین حتی در OVERDOSE گزارش شده است. در یک گزارش از ۴۹ بیمار درمان شده با مسمومیت آموگزاپین، ۳ مورد آریتمی قلبی داشته اند. ضربانات زودرس بطنی، تاکیکاردی سینوسی و بلوک شاخه راست ( RBBB ) گزارش شده است. بروز تشنج و نارسایی کلیه در مسمومیت با آموگزاپین شایع است. Trazodone تقریبا آثار آنتی کولینرژیک ندارد و احتمال ایجاد تاکیکاردی آن کمتر است. هیپوتانسیون اورتوستاتیک کمتر شایع است و بر اساس مطالعات حیوانی غیرمحتمل است که مشکلات هدایتی داخل قلبی ایجاد کند. بنابراین انتظار می رود که مسمومیت با آن کمتر عوارض قلبی ایجاد کند. در یکسری از موارد گزارش شده مسمومیت با Trazodone ، هیچ اثر قلبی بوجود نیامده است.
ادامه دارد.....
برچسب ها:

دکترمحمودهادی زاده

آنژیوگرافی

بالن آنژیوپلاستی

سایتهای دکترهادی زاده

دکترهادی زاده

ورم

لنفادم

دکتر هادیزاده

سایت دکتر هادی زاده

لخته

فشارخون

ترومبوز

قلب و عروق

آنژیو پلاستی

بیماری های عروقی رگ

آنژیو گرافی قلب

آنژیو گرافی دست و پا

آنژیو گرافی احشائی

تنگی های عروقی

بالون

استنت

فنر

بالون آنژیو پلاستی

جراح قلب

قلب

انفارکتوس میوکارد

بیماری های قلب و عروق

سکته قلبی

لخته خون

خون

عروق کرونر

بالن

بازتوانی

بازتوانی قلب

نارسایی شدید قلبی

دریچه های قلبی

درد قفسه سینه

بازتوانی قلبی

نوار قلب

الکتروکاردیو گرافی

اختلالات قلبی

عروق

درد قلبی

پیر

اکوکاردیوگرافی

اسکن قلب

تشخیص بیماریهای قلبی عروقی

عکس رنگی قلب

پرفیوژن اسکن قلب

انفارکتوس میوکارد

آنوریسم آئورت دیسکان

دایسکشن آئورت

دیسکسیون آئورت

آئورت

پریکاردیت

پریکاردیت حاد

انفارکت میوکارد

نبض

هیپرتانسیون دیاستولیک

هیپوکالمی

صدای قلب

آمبولی ریه

لخته

طپش قلب

تپش قلب

علل تپش قلب

پریکارد

میوکارد

میوکاردیت

اندوکاردیت

اندوکاردیت قلب

عفونت قلب

اندوکاردیت عفونی

آمبولی

تومورهای قلبی

ترومای قلب

ضربه های قلب

آسیب به قلب

بهترین متخصص قلب

بهترین فوق تخصص قلب

آنوریسم آئورت

بیماریهای آئورت

دردقفسه سینه

آنژین

دردهای قفسه سینه

آمبولی ریه

نارسایی قلب

نارسایی احتقانی قلب

میوکاردیت

کاردیومیوپاتی

التهاب قلب

سارکوئیدوز

پیری قلب وعروق

انفارکتوس قلبی

پیری

انفارکتوس

انفارکتوس

HCM

اکوکاردیوگرافی

دریچه میترال

بطن چپ

ونوگرافی

جراحی عروق کرونر

دریچه

تنگی دریچه تریسکوپید

تنگی دریچه سه لختی

نارسایی تریکوسپید

بطن

تریکوسپید

نارسایی

نارسایی دریچه

دریچه تری کوسپید

دریچه سه لتی

بیماری

بیماری های دریچه

نشانه

تنگی

خستگی

کاتتریزاسیون

گرادیان

دهلیز

ترومبوز

ترومای شریانی

آنوریسم

آترواسکلروز

بتا

سرفه

پیوند قلب

پیوند

رد پیوند

1544
0 0