اثرات داروهای غیرقلبی وسموم برقلب، قسمت سوم:

در دو مقاله قبلی که ازسلسله مقالات مرکزواریس اصفهان(مرکزدرمان واریس اصفهان)(مرکزواریس وقلب وعروق اصفهان) تقدیم شماخوانندگان عزیزشد، به بحث درمورداثرات سموم وداروهای غیرقلبی برقلب پرداختیم.
درادامه ، مطالب دیگری دراین زمینه توسط مرکزواریس اصفهان(کلینیک فوق تخصصی واریس وبیماری های عروقی اصفهان) منتشرمی شود.
از داروهای ضد آریتمی تیپ I (کینیدین، پروکائین آمید، دیزوپیرامید) حتی المقدوردراینمورد نبایستی استفاده شود. بلوک کننده های آدرنرژیک معمولا موثر نیستند و اثر بریتلیوم ( Bretylium ) ( Tosylate مورد سئوال است. ایزوپروترنول ( Isoproterenol ) امکان دارددر سرکوب کردن اکتوپی های بطنی و تاکیکاردی بطنی از نوع Torsade de pointes مفید باشد، اما مورد اخیر معمولا به گذاشتن پیس میکر موقت نیاز پیدا میکند. مدت زمان مانیتورینگ قلبی پس از مسمومیت با سه حلقه ای ها مورد بحث است. سطح اولیه دارو و درجه تاکیکاردی سینوسی، هیچکدام پیش بینی کننده عوارض قلبی یا سیستم اعصاب مرکزی ( CNS ) نیستند. عمده حوادث جدی قلبی، در ظرف ۶ ساعت اول اتفاق می افتند. تاکیکاردی سینوسی، طولانی شدن OTو 2RS و انحراف محور به راست پیش گوئی کننده های مهم مسمومیت با سه حلقه ای ها هستند. یک مطالعه نشان می دهد که حداقل در مورد بعضی از سه حلقه ای ها، آریتمی بطنی و تشنج در صورتی که، حداکثر مدت زمان QRS در اشتقاق اندام ها کمتر از ۰ / ۱ ثانیه باشد اتفاق نمی افتد. این سرنخ در صورتی که با احتیاط مورد استفاده قرارگیرد ممکن است تعداد بیماران بستری شده در بخش مراقبت های ویژه را محدود کند. این بیماران انتخاب شده کسانی هستند که با شستشوی معده، مسهل و دوزهای مکرر زغال فعال شده درمان شده و بیدار هستند و صداهای روده آنها فعال بوده و بعد از ۶ ساعت تحت نظر قرارگرفتن نوارقلبشان طبیعی است . بیماری زمینهای قلبی، مصرف چند دارو با هم ( Polydrug ingestion ) یا دیگر مشکلات طبی ممکن است مراقبت طولانی تری را ایجاب کنند. به تفاوت های سه حلقه ای ها و تعدادی از ضدافسردگی های جدیدتر نیز بایستی توجه خاص داشت.
برچسب ها:

دکترمحمودهادی زاده

آنژیوگرافی

بالن آنژیوپلاستی

سایتهای دکترهادی زاده

دکترهادی زاده

ورم

لنفادم

دکتر هادیزاده

سایت دکتر هادی زاده

لخته

فشارخون

ترومبوز

قلب و عروق

آنژیو پلاستی

بیماری های عروقی رگ

آنژیو گرافی قلب

آنژیو گرافی دست و پا

آنژیو گرافی احشائی

تنگی های عروقی

بالون

استنت

فنر

بالون آنژیو پلاستی

جراح قلب

قلب

انفارکتوس میوکارد

بیماری های قلب و عروق

سکته قلبی

لخته خون

خون

عروق کرونر

بالن

بازتوانی

بازتوانی قلب

نارسایی شدید قلبی

دریچه های قلبی

درد قفسه سینه

بازتوانی قلبی

نوار قلب

الکتروکاردیو گرافی

اختلالات قلبی

عروق

درد قلبی

پیر

اکوکاردیوگرافی

اسکن قلب

تشخیص بیماریهای قلبی عروقی

عکس رنگی قلب

پرفیوژن اسکن قلب

انفارکتوس میوکارد

آنوریسم آئورت دیسکان

دایسکشن آئورت

دیسکسیون آئورت

آئورت

پریکاردیت

پریکاردیت حاد

انفارکت میوکارد

نبض

هیپرتانسیون دیاستولیک

هیپوکالمی

صدای قلب

آمبولی ریه

لخته

طپش قلب

تپش قلب

علل تپش قلب

پریکارد

میوکارد

میوکاردیت

اندوکاردیت

اندوکاردیت قلب

عفونت قلب

اندوکاردیت عفونی

آمبولی

تومورهای قلبی

ترومای قلب

ضربه های قلب

آسیب به قلب

بهترین متخصص قلب

بهترین فوق تخصص قلب

آنوریسم آئورت

بیماریهای آئورت

دردقفسه سینه

آنژین

دردهای قفسه سینه

آمبولی ریه

نارسایی قلب

نارسایی احتقانی قلب

میوکاردیت

کاردیومیوپاتی

التهاب قلب

سارکوئیدوز

پیری قلب وعروق

انفارکتوس قلبی

پیری

انفارکتوس

انفارکتوس

HCM

اکوکاردیوگرافی

دریچه میترال

بطن چپ

ونوگرافی

جراحی عروق کرونر

دریچه

تنگی دریچه تریسکوپید

تنگی دریچه سه لختی

نارسایی تریکوسپید

بطن

تریکوسپید

نارسایی

نارسایی دریچه

دریچه تری کوسپید

دریچه سه لتی

بیماری

بیماری های دریچه

نشانه

تنگی

خستگی

کاتتریزاسیون

گرادیان

دهلیز

ترومبوز

ترومای شریانی

آنوریسم

آترواسکلروز

بتا

سرفه

پیوند قلب

پیوند

رد پیوند

1708
0 0