اثرات داروهای غیرقلبی و سموم بر روی قلب ,قسمت اول:بحث این سری مقالات راجع به قسمتی از اثرات سوء درمانها و عوامل محیطی بر روی قلب است.بایستی توجه داشت که علیرغم پیشرفتهای شدیدپزشکی که درسالهای اخیربدست آمده است، احتمال دارد اقدامات درمانی و اختراعات ساخته دست بشر که درمان کننده بعضی بیماریها بشمار می روند، بیماریهای دیگری در انسان بوجود آورند.

فاکتورهای محیطی درهمه موارد تحت کنترل انسان نیستند اما هنگامی که می توانیم آنها را کنترل کنیم باید در قبال آثار بالقوه آنها بر سلامتی خود احساس مسئولیت کنیم.


داروهای غیر قلبی ، داروهای روانپزشکی وبسیاری روشهای درمانی دیگر دارای اثرات مختلفی برقلب وعروق هستند.


در این جا آثار عمده داروهای روانپزشکی روی قلب توضیح داده می شوند.
ضد افسردگی های سه حلقه ای ضدافسردگی های سه حلقه ای شامل داروهای رده سوم (آمی تریپ تیلین، دگز پین، ایمی پرامین، تریمیپرامین) و داروهای رده دوم (دزی پرامین، نورتریپ تیلین، پروتریپ تیلین) آثار قلبی عروقی بالقوه جدی دارند.

البته این اثرات بطرزاغراق آمیزی مورد تأکید قرار گرفته اند و با انتخاب مناسب و مانیتور کردن بیمار حتی در بیماران قلبی - عروقی، می توانند بصورت ایمن مورد استفاده قرار گیرند. اثرات عمده آنها عبارتند از: افزایش ضربان قلب، هیپوتانسيون اورتوستاتیک، تغییرات نواری و کاهش عملکرد بطن. افزایش مختصر ضربان قلب شایع است و ممکن است روزها تا ماهها پس از قطع دارو ادامه یابد. ضربان قلب بندرت از ۱۰۰ ضربان در دقیقه تجاوز می کند. با آمینهای رده سوم خصوصا آمی تریپتیلین این اثر شایع تر است. هیپوتانسیون اورتوستاتیک در بیش از ۲۰٪ بیماران اتفاق می افتد و در بیماران دارای درجاتی از هیپوتانسیون اورتوستاتیک قبل از درمان مشکل آفرین است. این اثر سوء با نور تریپ تیلین و احتمالا دگز پین کمتر شایع است.
شایع ترین تغییرات الکتروکاردیوگرافی ( ECG ) عبارتند از: تغییرات غیر اختصاصی قطعه ST و موج T، طولانی شدن فواصل PR، 2T و مدت زمان 2RS. طولانی شدن قطعه PR در نتیجه طولانی شدن هدایت شاخه هیس (HV) است. طولانی شدن زمان هدایت مختصر است و در اکثر بیماران مسئله ای ایجاد نمی کند. با وجود این در بیماران مبتلا به اختلالات قبلی سیستم هدایتی خصوصا بلوک شاخه ای ( Bundle Branch Block ) با احتیاط بیشتر می باید مصرف گردند. سه حلقه ای ها خاصیتی شبیه کینیدین دارند و ممکن است هم ضد آریتمی و هم آریتمی زا باشند. تاثیر ایمی پرامین بعنوان یک داروی ضد آریتمی به اثبات رسیده است و اثر ضد آریتمی آن در بیماران با و یا بدون افسردگی ثابت شده است. همچنین نشان داده شده نور تریپ تیلین در بیماران بدون افسردگی، بصورت برجسته ای اکتوپی های بطنی را سرکوب می کند. در مورد مصرف هردوی این داروها، بیماران موردنظر شواهد دیگری از بیماری قلبی داشتند اثر ضد آریتمی این داروها قطعیت نیافته و هیچیک از بیماران مورد اشاره تاکیکاردی بطنی پایدار نداشتند. این مطالعات مطرح می کنند که فرمهای خاصی از اکتوپی های بطنیکنتراندیکاسیون جهت استفاده محتاطانه از ضد افسردگی های سه حلقه ای نیستند. . از مصرف این داروها باید در گروهی از اکتوپی های بطنی اجتناب گردد .


ادامه دارد......

2684
0 0