بیماریهای وریدی(سیاهرگ ها) قسمت چهارم:ادامه مبحث درمان لخته ها:

داروهای ضدالتهابی غیر استروئیدی ممکنست در تسکین علائم بیمار مبتلابه لخته مفید باشند. وریدهای وار یسی متسع و پر پیچ و خم سطحی با دریچه های نارسا ،گاهی بطور مادرزادی یا در حالات همراه با افزایش فشار وریدی مثل حاملگی ، ایستادن طولانی و آسیت ایجاد می شوند . در اکثر مبتلایان ورم درطول شب بهبود پیدا می کند . بسیاری از بیماران از درد و ناراحتی ناشی از وریدهای سطحی شکایت دارند که با جورابهای الاستیک و بالابردن پا بهبود می یابد. بیرون آوردن ورید صافوس مكنست لازم باشد . نارسائی مزمن وریدهای عمقی حالتی خطرناک است و سبب ادم شدید ، تیره شدن و سخت شدن پوست و گاهی ایجاد زخمهای پوستی بدون درد (درماتیت رکودی ) می شود . نبضهای شریانی طبیعی هستند. سندرم بعد از فلبیت به تورم مزمن و تغییرات پوستی اندامها در اثر نارسائی مزمن وریدی گفته می شود که غالبا" بدنبال ترومبوفلبیت ایجاد می گردد.

انسداد مسیر خروج لنف می تواند سبب تورم اندام شود. این حالت ادم لنفاوی نامیده می شود که می تواند ایدیوپاتیک (اولیه) باشد اما غالبا" ثانویه بوده و در اثر عواملی مثل لنفانژیت، نئوپلاسم، آدنوپاتی با برداشتن عقده های لنفاوی با جراحی ایجاد می شود . در اینحالت اتساع وریدی، درماتیت رکودی و زخم پوستی معمولا" وجود ندارد اما لنفانژیوگرافی و/یا ونوگرافی ممکنست برای تشخیص لنفادم از انسداد وریدی لازم باشد.
2594
0 0