بیماری های دریچه تریکوسپیدقلب: قسمت دوم:

نارسایی دریچه تری کوسپیدکه بصورت پاتولوژیک باشد، اکثرا به دلیل بیماری هایی است که سبب اتساع و نارسایی بطن راست می شوند. نارسایی بطن چپ با افزایش فشار خون ریزی می تواند منجر به TR شود. بیماری های اولیه تشکیلات دریچه تریکوسپید شامل حلقه دریچه، لت ها، طناب های وتړی، عضلات پاپیلر و دیواره بطن راست نیز سبب TR میگردند. شایعترین علت TR منفرد در معتادان به مواد مخدر، اندوکاردیت عفونی است. سایر علل عبارتند از انفارکتوس بطن راستا، تروما، کارسینوئید، پرولاپس لت هاء آنومالی های مادرزادی نظير ASD و آنومالی ابشتاین. در مبتلایان به آرتریت روماتوئيد و سندرم مارفان و کسانی که رادیوتراپی شده اند نیز TR گزارش شده است. ابتلای اولیه دریچه تریکو سپید به علت تب روماتیسمی موجب ایجاد تنگی و نارسایی تری كوسپيد میشود. اخیرا گزارش کرده اند TR، یکی از ناهنجاری های دریچهای شناخته شده در بیمارانی است که داروی کاهنده اشتهای فن فلورامین و دکس فن فلورامین مصرف می کنند. رابطه على - معلولی این دو باید مشخص گردد.

بیماری کارسینوئید قلب، در ۵۳ درصد از مبتلایان به تومور کارسینوئید بدخیم با متاستازهای وسیع گزارش شده است (معمولا از ایلئوم منشأ میگیرد). معمولا کارسینوئید سبب TR و TS و با شیوع کمتر PS و PR می شود. در اندوکاردیت عفونی، TR نتیجه به هم رسیدن نامناسب لت ها به دلیل وژتاسيون هاست.

شایعترین نوع TR یعنی TR ثانویه، این گونه به وجود می آید که بیماری بطن چپ منجر به CHF همراه با اتساع بطن راست می شود و این نیز به گشادی دهانه و حلقه دریچه می انجامد. با درمان موفقیت آمیز CHF ممکن است از میزان نارسایی تریکوسپید کاسته شود، ولی با اتساع طولانی مدت بطن راست، نارسایی تریکوسپید می تواند دایمی گردد.


ادامه دارد......
1386
0 0