بیماری های شریانهای محیطی: بیماریهای شریانی پا: قسمت دوم:

شرح حال دربیماری های شریانی پا:لنگش متناوب، علامت واضح درنارسایی مزمن شریانی در اندام تحتانی است. لنگش متناوب ،به صورت خستگی ساقها و کرامپ به دنبال فعالیت بروز می کند و بی درنگ با استراحت تسکین می یابد. پیشرفت بیماری و ابتلای سطوح مختلف شریان و جریان خون کولترال ناکافی می تواند منجر به درد با کمترین فعالیت یا هنگام استراحت شود.


درد درنارسایی شریانی ،هنگام استراحت بصورت احساس سوزش شدید در پاها تظاهر می یابد و ممکن است تا نکروز حقیقی بافت پیشرفت کند. ایسکمی حاد سبب دردی آزاردهنده به همراه ضعف حسی و حرکتی پیشرونده میشود.


معاینه بالینی دربیماریهای شریانی پا:شاه علامت انسداد عروق محیطی کاهش یا فقدان نبضها است. همچنین ممکن است نارسایی شدید و مزمن شریانی منجر به قرمزی پا هنگام ایستادن و رنگ پریدگی هنگام بالا بردن پاها، ناخن های کلفت، فقدان موو پوست آتروفیک شود. اغلب پوست سرد و لکه لکه " است و ممکن است دیستال اندام گانگرن شود. ممکن است bruit شنیده شود که حاکی از جریان توربولانت عروق به دلیل تغییرات انسدادی یا آنوریسمی است، در اندامی که به طور حاد دچار ایسکمی شده است 6Ps تظاهر می یابد. فقدان نبض ، درد ، رنگ پریدگی ، پارستزی، درجه حرارت تابع حرارت محیط و فلج .


تشخیص افتراقیتعدادزیادی از علل عروقی را باید از علل غیر عروقی درد اندام تحتانی مورد افتراق قرار داد، اینها شامل اختلالات عصبی یا عضلانی و به طور کلی به اینها لنگش کاذب گفته می شود.


ارزیابی تشخیصیروش های ارزیابی غیرتهاجمی عروق، وسیله ای ضروری در تشخیص نارسایی شریانی اندام تحتانی هستند. ثبت plethyshiographic pulse Vuitae و سونوگرافی داپلر می توانند با دقت وجود نارسایی شربانی اندام تحتانی سطح آناتومیک و شدت آن را تعیین کنند. آرتریوگرافی با ماده حاجب همچنان بهترین روش تعیین وجود و شدت بیماری شریانی است و قبل از عمل جراحی برای تعیین آناتومی عروق به کار می رود.


سیر طبیعی / پیش آگهینارسایی مزمن شریان های اندام تحتانی با پیشرفت آهسته توزيع و شدت بیماری مشخص می شود. در طی دوره زندگی تنها ۲۵ درصد بیمارانی که از لنگش ساق پا شاکی هستند نیاز به اقدام جراحی دارند و سرانجام تنها در
۵ - ۱۰ درصد آنها قطع عضو انجام می گیرد. برخلاف اینها، بدون برقرار ساختن مجدد جریان خون با جراحی در بیمارانی که هنگام استراحت نیز درد دارند با دچار گانگرن - شده اند، میزان از دست دادن اندام بسیار زیاد است. حتی به دلیل جریان خون کولترال ناکافی، ابکمی حاد اندام شوم تر است و اقدام نوری برای حفظ اندام ضروری است. آنوریسم های محیطی در شریان های نمورال با پوپلینه، اغلب به دنبال ترومبوز با آمبولی دیستال، سبب ایسکمی ساق پا می شوند؛ ولى پارگی آنوریسم ندرتا باعث ایجادخطر حاد برای اندام تحتانی می شود.


ادامه دارد.....

1335
0 0