دردهای قفسه سینه: قسمت اول:

دردهای قفسه سینه علل گوناگونی دارندکه درزیربه پاره ای ازعلل، اشاره می کنیم:درد های عضلانی اسکلتی

I. ساختار های عضلانی اسکلتی گردن , شانه و قفسه سینه شایع ترین منابع درد قفسه سینه هستند .

II. درد قدام یا خلف قفسه سینه یا هر دو ممکن است از درگیری ریشه های عصبی ستون مهره های گردنی و توراسیک فوقانی به سبب استئوآرتریت , بیماری دیسک یا یا دفورمیتی ها ناشی شود ماهیت رادیکولی و خلفی بودن درد به افتراق ان از آنژین کمک می کند درد تمایل دارد که در شب روی دهد .ممکن است با خستگی وضعیت نامناسب بدن و حرکت قسمت های درگیر ولی نه حرکت کل بدن تسریع شود .ممکن است با عطسه یا سرفه نیز تشدید شود .درد معمولا" کیفیتی گنگ و مبهم دارد ولی اغلب با درد شدید کوتاه مدت قطع می شود گاهی درد برای ساعت ها طول می کشد اغلب با استراحت , مسکن ها , فعالیت های وضعیتی و گرم کردن موضعی تسکین می یابد .

III. درد یا تورم کوستوکندرال و کوستوا سترنال یا هر دو ممکن است از آنژین تقلید کند درد معمولا" به خوبی لوکالیزه شده است ولی ممکن است در امتداد قفسه سینه و تا بازو ها انتشار یابد حساسیت در لمس مفاصل درگیر خصوصا" با ایجاد مجدد درد سرنخی برای تشخیص است .

iv. درد دنده ها در افراد جوان درد دنده ها در افراد جوان معمولا" در نتیجه تروما است .شکستگی های ناشی از تروما یا سرفه شدید به اسانی در معاینه شناسایی می شوند ولی سایر علل مکانیکی درد دنده ممکن است نامعلوم باشد .به عنوان مثال تروما ممکن است تحرک انتهای قدامی دنده های تحتانی را افزایش دهد می توان درد را که به صورت تیز یا سوزشی توصیف می شود با فشار موضعی دوباره ایجاد نمود تومور های دنده در صورت دردناک بودن معمولا" منشایی متاستاتیک دارند .


v. دردهای زود گذر , با کیفیتی شبیه فرو رفتن سیخ , پاره کننده یا سوراخ کننده در بسیاری از افراد سالم شایع هستند به اسانی از آنژین به سبب کوتاه مدت بودن و کیفیتشان و عدم هرگونه ارتباطی با فعالیت یا هیجان عاطفی افتراق داده می شوند علت چنین دردهایی نامعلوم است .


VI. سندرم های دهانه خروجی قفسه سینه مانند سندرم های اسکالن قدامی , کوستوکلاویکولار , هیپرابداکسیون , دنده گردنی ممکن است درد قفسه سینه ایجاد کنند علایم به این بستگی دارد که ساختارهای عروقی یا عصبی در دهانه خروجی توراکس تحت فشار قرار گیرند فشردگی عصب شایع تر است درد و پارستزی علایم اصلی هستند .ضعف قابل مشاهده ناشایع است .فشردگی عروقی بسیار نادر است نشانه های انسداد وریدی با ترومبوز ممکن است وجود داشته باشد حرکات بازو و سر ممکن است ناراحتی و درد ایجادکنند اغلب ارزیابی اثرات مانورهای گوناگون دشوار است زیرا این مانور ها ممکن است در بعضی افراد سالم نشانه های فشردگی عصبی عروقی ایجاد سازند کاهش هدایت عصب اولناز در حال حاضر به عنوان قابل اعتماد ترین روش عینی برای آشکار سازی فشردگی عصبی ناشی از سندرم دهانه خروجی توراکس در نظر گرفته شده است آنژیو گرافی ممکن است در بیماران دارای علایم انسداد عروقی ضروری باشد .


VII. اختلالات شانه ممکن است دردی ایجاد کند که به قفسه سینه ارجاع می یابد .هرچند درد ممکن است با فعالیت افزایش یابد معمولا" با بررسی دقیق آشکار می شود که تشدید درد اختصاصا" به حرکات شانه و نه حرکت بدن ارتباط دارد .حساسیت در لمس موضعی , درد در حرکات غیرفعال و محدودیت حرکت به طور شایعی وجود دارند .


VIII. علل کمتر شایع و معمولا" آشکار درد قفسه سینه هر پس زوستر و فلبیت سطحی دیواره قفسه سینه یا پستان هستند .


ادامه دارد.......
1315
0 0