اندوکاردیت عفونی: قسمت سوم:آندوکاردیت دریچه مصنوعی معمولا" علائمی شبیه آندوکاردیت دریچه طبیعی ایجاد میکند. آندوکاردیت دریچه مصنوعی در اوائل دوره بعد از عمل معمولا" در اثر عفونت زخمهای جراحی (توسط ارگانیسمهائی مثل استافیلوکوکها) یا بعلت عفونت دستگاه تنفس و دستگاه ادراری ایجاد می شود . اما اگر آندوکاردیت مدتها بعد از جراحی ایجاد شود غالبا" ناشی از ارگانیسمهائی است که در طی اعمال انجام شده روی دندانها، دستگاه گوارش و یا دستگاه ادراری تناسلی باکتریمی ایجاد میکنند .

آندوکاردیت درمان نشده در اغلب موارد به مرگ منتهی می شود اگرچه سیر زمانی انواع حاد و تحت حاد متفاوت است. علی رغم استفاده از درمان آنتی بیوتیکی و جراحی میزان مرگ و میر ناشی از آندوکاردیت عفونی هنوز هم زیاد است. در صورت بالا بودن سن بیمار ، ویرولانس زیاد میکروب ، طولانی بودن فاصله بروز بیماری تا شروع درمان ، آسیب شدید دریچه ای ، وجود نارسائی احتقانی قلب ، درگیری کلیه و یا وجود عوارضی مثل میوکاردیت ، آبسه میوکارد، آنوریسم قارچی با آمبولی پیش آگهی آندو - کاردیت عفونی نامساعد است .
ادامه دارد.....
1275
0 0