بیماریهای آئورت : قسمت اول:

آنوریسمهای آئورت:آنوریسم آئورت به افزایش موضعی قطر آئورت گفته می شود که بسته به علت آن میتواند در آئورت صعودی، قوس آئورت ، قسمت سینهای آئورت نزولی یا آئورت شکمی ایجاد شود . آنوریسم سینوسهای والسالوا ممکنست مادرزادی باشد یا در اثر سندرم مارفان، سیفلیس یا آندوکاردیت عفونی ایجاد شود. آنوریسم آئورت صعودی یا قوس آئورت از سیفلیس، آنوریسم ديسکان یا نکروزکیستیک مدیا با یا بدون سندرم مارفان ناشی می شود : آنوریسم قسمت سینه ای آئورت نزولی در اثر سیفلیس، آترواسکلروز یا آنوریسم دیسکان ایجاد می گردد. آنوریسمهائی که درست بعد از محل انشعاب شریان زیر چنبری چپ قرار دارند اکثرا" ناشی از تروما هستند. آنوریسم آئورت شکمی معمولا" در اثر آترواسکلروز و گاهی بعلت سیفلیس یا گسترش آنوریسم از سمت بالا ایجاد می شود . بیماریهای بافت همبند از جمله آئورتیت تاکایا سو می توانند در هر ناحیه ای از آئورت مخصوصا" قسمت ابتدائی آن آنوریسم ایجاد کنند.


آنوریسمهای ناشی از آترواسکلروز غالبا" در آئورت شکمی (بویژه در حد فاصل مبداء شریانهای کلیوی و محل دوشاخه شدن آئورت) تشکیل شده و معمولا" مردان بالای ۵۰ سال را گرفتار می کنند. آنوریسمهای آئورت شکمی گاهی با درد پشت یا اپیگاستر همراهند اما معمولا" علامتی ایجاد نمی کنند و اولین تظاهر آنها ممکنست پارگی به همراه _درد و خونریزی شدید باشد. افزایش درد پشت یا شکم احتمال پارگی قریب الوقوع آنوریسم را مطرح می کند . این درد معمولا" ثابت و آزاردهنده است و با حرکت تغییر نمی کند . آنوریسمها ممکنست در لمس حساس باشند . بعضی از بیماران بخاطر احساس پری یا ضربان غیر طبیعی در شکم به پزشک مراجعه می کنند. گاهی ضربان برجسته آئورت شکمی در افراد لاغر و طبیعی لمس شده و به اشتباه بعنوان آنوریسم آئورت شکمی تشخیص داده می شود . از سوی دیگر آنوریسم آئورت شکمی در بیماران چاق یا افرادی که دیواره شکم آنها عضلانی است ممکنست قابل لمس نباشد. قطعات تخریب شدهء ناحيه آنوریسم میتوانند آمبولی محیطی ایجاد کنند که گاهی تظاهرات آن در پاها یافت می شود . صداهائی ممکنست روی ناحیه آنوریسم شنیده شود . آنوریسم آئورت غالبا" با بیماریهای انسدادی عروق محیطی همراه است. یکی از عوارض آنوریسم پارگی آن است : پارگی بداخل ورید اجوف تحتانی سبب بوجود آمدن فیستول شریانی وریدی می شود ، پارگی بداخل دئودنوم خونریزی حاد و شدید گوارشی ایجاد می کند، پارگی بداخل فضای خلف صفاقی باعث تشکیل هماتوم در پهلوها و کشاله ران می شود و پارگی بداخل حفره شکمی سبب اتساع شکم می گردد.


اندازه آنوریسم را میتوان با معاینه فیزیکی ، رادیوگرافی عادی قفسه سینه در صورتیکه دیواره آئورت کلسیفیه باشد)، سونوگرافی شکم ، سی تی اسکن و آئورتو - گرافی تعیین کرد. قطر آئورت طبیعی از ۲ سانتیمتر تجاوز نمی کند. از بین روشهای ذکر شده معاینه فیزیکی کمترین دقت را در تخمین اندازه آئورت شکمی دارد. سونوگرافی شکم روشی ساده و بسیار دقیق است.

2811
0 0