اندو‌کاردیت عفونی: قسمت دوم:

اندوکاردیت عفونی در مردان نسبت به زنان شایعتر است علائم موجود در بیماران مبتلا به اندوکاردیت تحت حاد غالبا" خفیف و غیر اختصاصی بوده و گاهی از نظر دور می مانند , تب, لرز, تعریق, احساس کسالت, بی اشتهائی, و کاهش وزن از جمله ان علائم هستند .اندوکاردیت حاد علائم مشخص تری ایجاد می کند و ممکن است سبب نارسائی احتقانی حاد قلب و یا ایجاد امبولیهای ریوی یا سیستمیک شود امبولی سیستمیک می تواند بصورت انفارکتوس کلیه , طحال, شبکیه, قلب یا مغز تظاهر کند .یکی از عوارض اندوکاردیت عفونی ایجاد انوریسم قارچی عفونی است که به ویژه در عروق مغزی ایجاد شده و می تواند سبب خونریزی زیر عنکبوتیه شود .

سوفل قلبی و تب دو یافته اصلی هستند و در 95 درصد بیماران وجود دارند .سوفلهای قلبی مربوط به نارسائی دریچه ای می باشند .عفونت میترال یا تریکوسپید باعث ایجاد سوفل سیستولی و نارسائی دریچه آئورتی باعث ایجاد سوفل دیاستولی می شود وجود سوفلهای ناشی از تنگی دریچه ای نادر است .سوفلی که مدت و شدت ان در طول زمان تغییر باشد احتمال اندوکاردیت را مطرح می کند گاهی بیمار زمینه ای قلب سوفلی ایجاد می کند و تشخیص اندوکاردیت را با مشکل مواجه می سازد در بیمار مبتلا به آندوکاردیت حاد قلب چپ سوفل در ابتدا وجود نداشته و بعدا" در طی درمان ایجاد می گردد در اینحالت تشخیص آندوکاردیت بر اساس مثبت شدن کشت خون یا ایجاد آمبولی محیطی داده می شود .


تظاهرات بالینی و ازمایشگاهی اندوکاردیت به طور خلاصه ذکر شده است .استفاده از انتی بیوتیک شیوع لکه ها ی محیطی را کاهش داده است این لکه ها احتمالا" در اثر عواقب سپتیک , امبولیک و ایمونولوژیک اندوکاردیت عفونی ایجاد می شوند یافته ها در رادیوگرافی قفسه سینه غیر اختصاصی هستند و شواهدی از بیماری قلبی زمینه ای و نارسائی پیشرونده قلب در اثر اندوکاردیت را نشان می دهند وجود انفیلتراهای متعدد ریوی می تواند یکی از تظاهرات انفارکتوسهای عفونی ریه ناشی از اندوکاردیت قلب راست باشد .


مهمترین روش ازمایشگاهی در ارزیابی اندوکاردیت عفونی کشت خون است سه تا شش کشت باید در طی یک دوره چند ساعته انجام شود در تعداد کمی از بیماران کشت خون در تمام موارد منفی است که می تواند ناشی از درمان قلبی با آنتی بیوتیک ها یا عفونت با ارگانیسمی که کشت ان مشکل است مثلا اندوکاردیت قارچی باشد تهیه کشتهای هوازی و بی هوازی ضروری است اگر بیمار قبلا انتی بیوتیک دریافت کرده باشد کشتها باید در صورت امکان در طی چند روز انجام شود .


ناهنجاریهای دریچه ای که زمینه ابتلا به اندوکاردیت را در بیمار فراهم می کند با اکوکاردیو گرافی قابل تشخیص است همینطور به کمک این روش عوارض اندوکاردیت مثل حرکت زیاد لت دریچه میترال 2 آبسه ی داخل میوکاردی یا ناهنجاریهای همو دینامیک مشخص می شود اگر قطر جوانه ها از حدود 3 میلیمتر بیشتر باشد تشخیص مستقیم انها امکانپذیر است جوانه های در تصویر احتمال آندوکاردیت را رد نمی کند جوانه های قارچی معمولا بزرگ بوده و در اکثر موارد با اکوکاردیو گرافی تشخیص داده می شوند در بسیاری از بیماران تشخیص قطعی است و می توان بدون کاتتریزاسیون اقدام به جراحی قلب نمود در صورت لزوم کاتتریزاسیون باید با دقت انجام شود تا سبب کنده شدن جوانه ها و ایجاد امبولی نگردد.


در تشخیص افتراقی اندوکاردیت عفونی موارد متعددی از جمله سندرمهای ویروسی , تب حاد روماتیسمی , میکسوم دهلیزی , بیماری های بافت همبند مثل لوپوس اریتماتوز , اختلالات نورولوژیک و نئوپلاسمهای مخفی مطرح می شود .تشخیص قطعی معمولا" به نتایج کشت خون بستگی دارد اگر کشتها منفی باشند تشخیص باید بطور غیر مستقیم از طریق اکوکاردیو گرافی و بر اساس وجود لکه های محیطی انجام شود در بیماران پیر دارای سوفل سیستولی تشخیص اینکه مثبت شدن کشت خون ناشی از اندوکاردیت یا حاصل وروود باکتری به خون از سایر منابع است مشکل می باشد در بعضی موارد درمان ازمایشی اندوکاردیت بدون اثبات تشخیص ضرورت پیدا می کند .
1303
0 0