بیماریهای پریکارد:

پریکاردیت حاد :


قسمت اول:
التهاب پوشش پریکاردی قلب به پریکاردیت حاد معروف است و از علل مختلفی ایجاد می شود .درد قفسه سینه , تغییرات مشخص الکتروکاردیوگرام(نوارقلب) از تظاهرات شایع پریکاردیت حاد هستند .درد قفسه سینه غالبا" محدود به پشت جناغ یا ناحیه جلوی قلب است این درد معمولا" با خوابیدن , سرفه کردن و تنفس عمیق بدتر شده و تا حدی با نشستن و خم شدن به جلو بهبود پیدا می کند .


علل پریکاردیت (التهاب پریکارد)ایدیوپاتیک : علت خاصی یافت نمی شود .شایع است علائم و سیر بیماری درمان نشده شبیه پریکاردیت ویروسی است .


ویروسی: کوکساکی B , اکوویروس , سرخک , اوریون, انفولانزا, منونوکلئوز عفونی , پولیو میلیت , آبله مرغان , هپاتیت B, سیتومگال(میکو پلاسما پنومونیه ):


علائم اولیه شبیه سرماخوردگی است .درد مشخص پریکاردی , فروتمان , تغییرات الکتروکاردیوگرام .یک تا سه هفته ادامه دارد و معمولا" خود به خود محدود می شود .


بندرت با میوکاردیت , تامپوناد , عود پریکاردیت و در مراحل پیشرفته پریکاردیت فشارنده همراه است .


درمان : آسپیرین , داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی و در صورت ادامه درد درمان کوتاه مدت با استروئید ها


پریکاردیت چرکی : استافیلوکوک , استرپتوکوک, پنوموکوک , در اثر عفونت بعد از عمل , آندوکاردیت , سپتی سمی یا عفونت قسمتهای مجاور ایجاد می شود .میزان مرگ و میر بالاست .ظاهر فرد مبتلا وجود بیماری حاد را نشان می دهد .تب و لرز و تعویق و تنگی نفس وجود دارد وجود درد مشخص سندرم درسلر احتمالا منشاء ایمونولوژیک دارد و ممکن است عود کند .


سندرم بعد از پریکاردیوتومی : مشابه سندرم درسلر است معمولا" 1 تا 4 هفته بعد از جراحی قلب اتفاق می افتد .


ترومای قلبی : ضربه های نافذ یا غیر نافذ .پریکاردیت ممکن است بطور زود رس در اثر اسیب مستقیم پریکارد یا دیر رس مشابه سندرم درسلر ایجاد شود .


اورمی : تجمع مقدار زیادی مایع در پریکارد همراه با ایجاد تامپوناد شایع است .


نئوپلاسم : تجمع مقدار زیادی مایع در پریکارد همراه با ایجاد تامپوناد شایع است .اکثرا" در اثر کارسینوم متاستاتیک ریه و پستان , لوسمی , لنفوم , و ملانوم ایجاد می شود .


سلولهای تومور اکثرا در مایع پریکارد یافت می شوند .


درمان: تخلیه مایع پریکارد توسط سوزن یا بوسیله جراحی , شیمی درمانی عمومی یا موضعی


تشعشع : ممکن است بطور زودرس یا ماهها بعد از تشعشع ایجاد شود گاهی در نهایت پریکاردیت فشارنده ایجاد می شود .


میکسدم : تجمع مقدار زیادی مایع در پریکارد بدون ایجاد تامپوناد از خصوصیات این نوع است .


بیماریهای بافت همبند , سندرومهای افزایش حساسیت : مثل لوپوس اریتماتوی منتشر , آرتریت روماتوئید , اسکلرودرمی , پلی آرتریت گرهی , واکنشهای داروئی مثلا در اثر پروکائین امید .


غالبا" پلور مجاور نیز گرفتار می شود فروتمان پریکاردی یک صدای مالشی پر فرکانس است که مشخصه پریکاردیت بوده و دارای یک تا سه جز است که مطابق با سیستول دهلیزی , سیستول بطنی و پر شدن ابتدای دیاستولی بطن می باشد جز مربوطه به سیستول بطنی در بیشتر موارد وجود دارد فروتمان غالبا" موقت است فقدان ان تشخیص پریکاردیت را رد نمی کند و وجود ان هم احتمال تجمع مقدار زیادی مایع در پریکارد را منتفی نمی سازد .فروتمان معمولا با دیافراگم گوشی واضحتر شنیده می شود و برای سمع بهتر ان بیمار باید در حالت نشسته به جلو خم شود و بازدم عمیق انجام دهد .فروتمان پریکاردی یک جزئی باید از سوفلهای سیستولی قلبی , لغزش پوست روی دیافراگم گوشی و صدای قرچ قرچ هوا در مدیاستن تشخیص داده شود .


ادامه دارد....‌

2669
0 0